Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xây dựng Nông thôn mới huyện Đầm Hà Hành trình của khát vọng, đổi mới và phát triển

Đầm Hà là vùng đất có lịch sử hình thành và phát triển hàng ngàn năm; là địa phương giàu truyền thống cách mạng, cần cù trong lao động, dũng cảm trong chiến đấu; năng động, sáng tạo trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển quê hương. Bước vào triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Đầm Hà gặp không ít khó khăn, thách thức; bởi 1/3 số xã thuộc địa bàn 135; địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp; trình độ và tập tục canh tác lạc hậu; thu ngân sách địa phương hạn chế… Đặc biệt, nhận thức về xây dựng nông thôn mới không chỉ người dân, mà ngay cả một bộ phận cán bộ, đảng viên ở cơ sở thời kỳ đó còn mơ hồ, chủ yếu trông chờ vào sự đầu tư của nhà nước…Trong khi hàng loạt các tiêu chí, chỉ tiêu còn ở mức rất thấp so với tiêu chuẩn chung. Đây là những thách thức rất lớn với Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà.

Với khát vọng biến những thách thức thành cơ hội; được sự quan tâm, chỉ đạo và hỗ trợ về nguồn lực đầu tư, cơ chế chính sách của tỉnh; Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, thể chế hóa bằng các nghị quyết, đề án cụ thể, phù hợp sát với thực tiễn của địa phương; đề cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội các cấp, nhất là vai trò của người đứng đầu trong xây dựng NTM, đặc biệt cấp cơ sở – cấp trực tiếp tổ chức thực hiện.

Cùng với các giải pháp đồng bộ; khai thác và phát huy hiệu quả các nguồn lực của địa phương, Đầm Hà đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng những nội dung, nhiệm vụ về xây dựng nông thôn mới, đồng thời thường xuyên tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm trong lãnh đạo, triển khai thực hiện đối với ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến xã; học tập, áp dụng và nhân rộng các mô hình, cách làm hay, thông qua đó đã nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xây dựng nông thôn mới, người dân ngày càng thể hiện rõ vai trò chủ thể, trở thành người trực tiếp thực hiện các nội dung và cũng trực tiếp thụ hưởng thành quả của quá trình xây dựng nông thôn mới.

Với sự quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận vào cuộc tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, lần lượt từng tiêu chí, chỉ tiêu được triển khai và dần hoàn thiện; trong đó công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển kinh tế được xác định là tiền đề, mấu chốt cho xây dựng NTM; phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm; phát triển văn hoá là nền tảng tinh thần; nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể từ xã đến thôn là then chốt.

    Tuyền đường thôn Trại Dinh xã Đầm Hà

Ngay khi được phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng nông thôn mới; huyện Đầm Hà tập trung rà soát các hạng mục hạ tầng kinh tế-xã hội để có kế hoạch đầu tư phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn của địa phương. Tổng nguồn lực đầu tư cho các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao của huyện Đầm Hà gần 6.000 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp công sức, của cải vật chất rất lớn của người dân và doanh nghiệp. Hàng loạt các công trình như điện, đường, trường, trạm y tế, nhà văn hoá xã, thôn …. được đầu tư xây dựng đồng bộ, khang trang; đến nay toàn huyện có 383/383 km đường giao thông được trải nhựa và bê tông hóa, trong đó đường xã, liên xã 42,42 km, đường thôn, liên thôn 138,61 km, đường ngõ xóm 84,61 km; dành nguồn lực đầu tư hệ thống xử lý nước thải, rác thải và hình thành các vùng sản xuất tập trung, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản, chăn nuôi… Kết quả đó, không chỉ làm thay đổi toàn diện bộ mặt nông thôn của huyện Đầm Hà mang dáng dấp khu đô thị, mà còn hiện thực hóa khát vọng và cũng là mục tiêu cuối cùng của hành trình xây dựng nông thôn mới là nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Công ty Cổ phần thương mại xây dựng Đầm Hà phát triển mô hình trồng dưa lưới công nghệ cao tại thôn Tân Thanh xã Quảng Tân

Xác định đúng hướng đi cho phát triển sản xuất là đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và tăng cường các hoạt động liên kết trong sản xuất, nhiều mô hình kinh tế ứng dụng công nghệ cao mang lại hiệu quả kinh tế như: Mô hình liên kết với người dân nuôi gà bản của HTX Tuyền Huyền; trồng cây ăn quả, cây dược liệu tại xã Đầm Hà, Đại Bình, Quảng An, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng của Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Đầm Hà; Dự án Khu phức hợp sản xuất tôm công nghệ cao của Tập đoàn Việt – Úc công suất đạt 8 tỷ tôm giống/năm. Dự án sản xuất giống cá biển công nghệ cao của HTX Bắc Việt đạt 5,5 triệu con giống/năm…Chương trình phát triển sản phẩm chủ lực của địa phương đạt kết quả tốt, đã có 28 sản phẩm OCOP được nghiên cứu sản xuất phục vụ nhu cầu của thị trường trong và ngoài tỉnh.

Mô hình trồng ổi kết hợp với nuôi gà bản Đầm Hà của gia đình anh Nguyễn Văn Doãn ở thôn Tân Hòa xã Quảng Tân

Năm 2023 giá trị sản xuất ngành nông lâm thủy sản tăng gấp 7 lần so với năm 2010, tăng 1,5 lần so với thời điểm huyện được công nhận Nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2023 đạt 70,7 triệu đồng/người/năm, cao gấp 4 lần so với năm 2010, tăng gần 1,16 lần so với năm 2020. Từ những định hướng và mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả đã tạo cho người nông dân của huyện Đầm Hà bước tiến dài trong chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp, sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Bức tranh nông thôn của huyện Đầm Hà bừng sáng, đổi thay từng ngày.

Cùng với các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, Huyện luôn quan tâm triển khai các nhiệm vụ nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, nhiều giá trị văn hóa được bảo tồn, phục hồi và phát huy giá trị. Hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở trên địa được đầu tư, đáp ứng nhu cầu giao lưu, trao đổi, hưởng thụ, gìn giữ văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân.

Hệ thống trường học, cơ sở y tế ngày càng khang trang, đáp ứng đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, chuẩn hoá về đội ngũ giáo viên, 100% trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 34,6% đạt chuẩn mức độ 2. Phong trào khuyến học, khuyến tài được quan tâm và đạt kết quả tích cực. 100% xã đạt chuẩn về y tế, trang thiết bị y tế được đầu tư đồng bộ, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở được đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên về y, đức từng bước đáp ứng nhiệm vụ là tuyến đầu trong phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Tập huấn mô hình ủ rác hữu cơ thành phân vi sinh

Là một huyện miền núi với trên 30% người đồng bào dân tộc thiểu số, trong những năm qua cả hệ thống chính trị của huyện đã không ngừng tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ làm thay đổi nếp sinh hoạt, thói quen, tập tục lạc hậu trong cộng đồng dân cư; phát huy tinh thần trách nhiệm của người dân trong giữ gìn cảnh quan môi trường. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng đến nay cảnh quan môi trường nông thôn đã có thay đổi rõ nét, nhiều vùng nông thôn đã xây dựng và hình thành mô hình, tuyến đường, khu dân cư sáng-xanh-sạch-đẹp; nhiều nhà dân và công trình dân sinh được xây dựng mới khang trang.

Cảnh quan môi trường trên địa bàn huyện sáng, xanh, sạch, đẹp

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền được nâng lên; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị từ huyện đến cơ sở không ngừng được đổi mới và phát huy hiệu quả. Qua điều tra xã hội học của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ninh, năm 2023 lòng tin của người dân Đầm Hà đối với thành quả phát triển kinh tế – xã hội của địa phương cao nhất tỉnh.

Từ khát vọng làm đổi thay và phát triển một vùng đất biến thành hành động, cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đã cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ và những “trái ngọt” đã gặt hái được, ngày 06/02/2024, huyện Đầm Hà là huyện đầu tiên trong cả nước chính thức được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Sự đổi thay toàn diện của huyện Đầm Hà hôm nay, trước mắt còn nhiều khó khăn thử thách nhưng với mục tiêu mới; tâm thế mới, khát vọng mới, niềm tin mới cùng với sự đoàn kết, đồng tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, chắc chắn huyện Đầm Hà sẽ tiếp tục gặt hái những thành quả tốt đẹp, ngày càng phát triển giàu mạnh, văn minh và hiện đại.

Trung tâm TT&VH