Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

QUẢNG NINH: HUYỆN ĐẦM HÀ LÀM TỐT CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN LỄ GIAO NHẬN QUÂN NĂM 2024

Năm 2024, huyện Đầm Hà tuyển chọn, gọi 104 công dân thực hiện NVQS và nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Từ kinh nghiệm triển khai công tác tuyển quân trong nhiều năm qua cho thấy, Hội đồng NVQS từ huyện đến cơ sở cùng cấp ủy đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội ở địa phương luôn coi trọng và làm tốt công tác tuyên truyền, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trên cơ sở đó, công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cũng được xác định là một trong những giải pháp cốt lõi nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các tầng lớp Nhân dân và thanh niên đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Với quan điểm chỉ đạo nhất quán trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ từ TW đến địa phương đồng thời căn cứ vào tình hình thực tế, Ban CHQS huyện trong vai trò cơ quan thường trực tiếp tục làm tốt công tác tham mưu để Huyện ủy, HĐND, UBND và Hội đồng NVQS huyện ban hành các văn bản đôn đốc kịp thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Đề nghị UBMTTQ VN huyện, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận và các tổ chức chính trị – xã hội (Hội CCB, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên) từ huyện đến các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy vai trò gần dân, sát dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và kịp thời có giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, khẩn trương tháo gỡ khó khăn, hạn chế những yếu tố tiêu cực tác động đến tâm lý, nhận thức của thanh niên và gia đình.

Ngày 25/02/2024 Huyện Đầm Hà chính thức tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024, Ban CHQS huyện tiếp tục chủ động tham mưu UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác tuyên truyền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024./.#QN

Tác giả: Nguyễn Văn Hồng