Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xây dựng kế hoạch triển khai phương án tổ chức cách ly tập trung

Ngày 12/5, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã chủ trì cuộc họp cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch triển khai phương án tổ chức cách ly tập trung khi có trên 1.500 người đi từ, đi qua vùng dịch trở về địa bàn huyện.

Xây dựng Kế hoạch triển khai phương án tổ chức cách ly tập trung khi có trên 1.500 người đi từ, đi qua vùng dịch trở về địa bàn, huyện xác định mục tiêu:  đảm bảo cách ly y tế đối với người có yếu tố dịch tễ từ các vùng có dịch Covid-19 về cư trú trên địa bàn huyện; tăng khả năng tiếp nhận, sẵn sàng trong trường hợp khẩn cấp. Trong đó, mục đích, yêu cầu rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm trong việc thực hiện các phương án, quy trình cách ly tập trung, đảm bảo thực hiện đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo, phát tán dịch bệnh ra cộng đồng. Theo dự thảo kế hoạch, BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện đã đã xây dựng phương án đảm bảo các điều kiện về nhân lực, y tế, an ninh, hậu cần, cơ sở vật chất; công tác lãnh đạo, chỉ đạo; bố trí địa điểm, khu vực cách ly tập trung; phòng chống lây nhiễm cho cán bộ, nhân viên trong cơ sở cách ly; phương án xử lý khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc Covid-19 trong cơ sở cách ly; phân công cụ thể cho từng thành viên, cơ quan, đơn vị khi có tình huống xảy ra.v.v.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến về bố trí nhân lực cụ thể, chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, phục vụ hậu cần, an ninh trật tự, quản lý khu cách ly; hướng dẫn hoạt động sinh hoạt trong khu cách ly; phương án tuyên truyền; công tác tổ chức, phối hợp giữa các lực lượng, cơ quan, đơn vị.v.v.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận tại cuộc họp

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu và cơ quan, đơn vị, Phòng Y tế huyện tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch trình Ban Thường vụ. Trong đó, xây dựng phương án cụ thể khi có tình huống xảy ra theo 3 cấp độ: khi có dưới 500 người phải cách ly y tế tập trung, khi có dưới 1.000 người và khi có  1.500 người phải cách ly y tế tập trung; khảo sát, bổ sung thêm các cơ sở cách ly; rà soát lại đội ngũ nhân viên y tế, lực lượng làm công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhân lực hỗ trợ, quản lý cơ sở cách ly; bổ sung, kiện toàn BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện; thành lập các bộ phận, các tiểu ban; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất khu vực cách ly, cơ sở vật chất cho từng cá nhân; chuẩn bị vật tư y tế, thực hiện phun khử khuẩn, bố trí điện nước, vệ sinh phục vụ sinh hoạt; xây dựng quy trình thu gom, xử lý rác thải, đảm bảo thực hiện tốt 3 trước, 4 tại chỗ. Bổ sung thêm nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các hoạt động trong khu cách ly; tổ chức tập huấn cho các lực lượng có liên quan. Các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn xây dựng phương án cụ thể về nhân lực để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; tăng cường xử lý vi phạm về thực hiện “5K”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền về công tác bầu cử trong điều kiện có tình huống y tế.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)