Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Tân Bình xử lý công trình xây dựng trái phép

Ngày 6/4/2022, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cán bộ Địa chính – Nông nghiệp – Xây dựng và Môi trường xã Tân Bình đã phát hiện hộ gia đình ông Tô Văn Quang ở thôn Tân Việt đã có hành vi xây dựng nhà ở trái phép trên hành lang đê.

Ngay sau đó, UBND xã Tân Bình đã tiến hành lập biên bản, có thông báo về việc đình chỉ xây dựng đối với công trình vi phạm và yêu cầu hộ gia đình ông Tô Văn Quang dừng ngay việc thi công xây dựng công trình trái phép trên hành lang đê. Đồng thời, UBND xã Tân Bình cũng đã tiến hành tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xây dựng, luật đê điều đến hộ gia đình vi phạm, qua đó giúp người dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành trong việc xây dựng, bảo vệ hành lang đê điều trên địa bàn xã.

Gia đình ông Tô Văn Quang, tự tháo dỡ công trình vi phạm theo quy định

Đến nay, hộ gia đình ông Tô Văn Quang đã tự tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm để trả lại hiện trạng mặt bằng đê theo quy định của pháp luật.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời