Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Dự họp trực tuyến: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Chiều 9/4, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Bí thư Ban cán sự Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự tại điểm cầu huyện có đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan.

Tại cuộc họp, Sở Nội vụ đã báo cáo về công tác chuẩn bị nội dung làm việc với Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện giám sát chuyên đề “việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021” tại Quảng Ninh. Theo đó, cùng với làm việc với UBND tỉnh, đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khảo sát thực tế việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại thành phố Hạ Long và huyện Hải Hà để làm rõ các nhóm vấn đề đặt ra sau khi sáp nhập như: phát triển hạ tầng, đầu tư xây dựng các công trình giao thông nhằm khắc phục khó khăn về điều kiện khoảng cách; việc quản lý tài sản công dôi dư; việc sử dụng nguồn nhân lực; việc đảm bảo các tiêu chí đô thị, tiêu chí xây dựng nông thôn mới …

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh và các địa phương

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương bổ sung thông tin để Sở Nội vụ và Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện báo cáo với đoàn công tác. Trong đó nêu bật những kinh nghiệm, thành công của tỉnh Quảng Ninh trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 – 2021; những tác động tích cực trong quá trình sáp nhập tới phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân. Đặc biệt là quá trình sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Cùng với đó, đề xuất kiến nghị với đoàn giám sát của Thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh một số chỉ tiêu, tiêu chí trong việc đánh giá đô thị, cơ chế chính sách sử dụng tài sản công dôi dư sau sáp nhập…

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện

Cũng tại cuộc họp, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác.

Tin: Theo Báo Quảng Ninh; Ảnh: Kim Liên

Trả lời