Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Quảng Lâm tập trung hoàn thành xây dựng nông thôn mới trong năm 2020

Ngày 7/2/2020, BTV Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019; thực hiện kết luận số 149 ngày 12/3/2019 của BTV Huyện ủy; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020 và triển khai Nghị quyết số 25 ngày 12/12/2019 của Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy chủ trì buổi làm việc.

Năm 2019, Đảng ủy xã Quảng Lâm đã chủ động tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt nhiều kết quả. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển, các chỉ tiêu quan trọng, chủ yếu đều đạt và vượt so với kế hoạch và cùng kỳ, giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt 42,723 tỷ đồng tăng 11,2%CK, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 1,56 tỷ đồng bằng 104% KH, tổng giá trị thu nhập đạt trên 99 tỷ đồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được xã tích cực triển khai, đến nay xã đã đạt 16/20 tiêu chí, 46/53 chỉ tiêu và 8/8 bản đủ điều kiện hoàn thành chương trình 135; Các hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được chú trọng; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, hiện nay xã còn 15 hộ nghèo bằng 2,07% và 60 hộ cận nghèo bằng 8,28%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều đổi mới; hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đời sống nhân dân ngày càng được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 33 triệu đồng.

Các cơ quan chuyên môn phát biểu ý kiến

Tại buổi làm việc, xã Quảng Lâm đề nghị huyện quan tâm đầu tư xây dựng trụ sở làm việc của xã, nâng cấp ngầm cầu Bình Hồ và cầu Thanh Y, xây dựng bia tưởng niệm của xã, quan tâm tháo gỡ khó khăn trong việc đấu thầu đối với công trình xây dựng nông thôn mới của xã… Các đề xuất, kiến nghị của xã đã được lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan chuyên môn trực tiếp trả lời, làm rõ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị năm 2020 xã Quảng Lâm cần tập trung hoàn thành về đích nông thôn mới, lập kế hoạch cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu và tiêu chí chưa đạt; cần xây dựng cụ thể hế hoạch hành động của BCH Đảng bộ xã, phân công rõ nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên BCH; tập trung chỉ đạo chuẩn bị tốt cho Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tuyên truyền, vận động và phát động nhân dân tích cực hưởng ứng phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới để đưa xã về đích NTM theo kế hoạch; cần nâng cao chất lượng công tác của đội ngũ cán bộ xã và cán bộ thôn bản; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, cần xây dựng các chuyên đề sinh hoạt tập trung vào phát triển kinh tế, xây dựng NTM; tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, đi làm tại các khu công nghiệp để giảm nghèo, nâng cao đời sống; phối hợp với ngành giáo dục nâng cao chất lượng giáo dục trên địa bàn, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà