Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

“Xã Quảng An cần tập trung phát triển du lịch, xây dựng nông thôn mới”

Tiếp tục chương trình làm việc với các xã, thị trấn, ngày 22/2, Ban thường vụ Huyện ủy đã có buổi làm việc với Đảng ủy xã Quảng An về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018; thực hiện kết luận số 122-KL/HU ngày 02/02/2018 của Ban thường vụ Huyện ủy; nhiệm vụ giải pháp năm 2019 và triển khai Nghị quyết số 20- NQ/TU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Năm 2018, Đảng ủy xã đã bám sát các chỉ đạo của huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành toàn diện. Phát triển kinh tế năm đạt 106,6% KH ( 115,5 % so với cùng kỳ). Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135 được triển khai tích cực. Các hoạt động văn hóa, thể thao, thực hiện chế độ chính sách an sinh xã hội được tổ chức thực hiện hiệu quả. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo; công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường có nhiều cố gắng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền có nhiều đổi mới.

Về phương hướng nhiệm vụ năm 2019, xã đã xây dựng chương trình hành động cụ thể với một số chỉ tiêu chủ yếu như tổng thu nhập các ngành kinh tế tăng 10% trở lên; thu ngân sách tăng 10% so với dự toán huyện giao;

Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn dưới 2%, hộ cận nghèo giảm dưới 8% so với tổng số dân; tạo việc làm mới cho 150 lao động trở lên…

Tại buổi làm việc, Văn phòng Huyện ủy đã báo cáo 5 ý kiến của các ngành  tham gia góp ý kiến đối với xã Quảng An trong thực hiện nhiệm vụ. Lưu ý về các nhiệm vụ thực hiện năm 2019, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy đề nghị xã Quảng An cần quan tâm đến công tác cán bộ, thu ngân sách, giảm nghèo, xây dựng NTM…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao những kết quả mà xã đã đạt được thời gian qua. Đồng chí Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Trên cơ sở những tiềm năng, lợi thế có sẵn, xã Quảng An cần tập trung phát triển du lịch, đặc biệt là du lịch cộng đồng; tập trung cho xây dựng NTM. Muốn vậy, xã cần xây dựng và ban hành nghị quyết về phát triển du lịch, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thôn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Tập trung phát triển sản xuất, khuyến khích các làng nghề, các mô hình hiệu quả; đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân. Quan tâm bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác quản lý đất đai tài nguyên khoáng sản; quy hoạch quản lý bảo vệ rừng; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,

                                                    CTV.Minh Hải

Trả lời