Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Dực Yên tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2

Ngày 16/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Dực Yên đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lựa chọn, lập danh sách sơ bộ những người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình giới thiệu người ứng cử của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, các thôn và tình hình người tự ứng cử đại biểu HĐND xã khóa XVI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo đó, những người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã đều có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu chấp hành pháp luật; có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ đại biểu; có điều kiện tham gia các hoạt động của HĐND; liên hệ chặt chẽ với nhân dân, được nhân dân, cử tri nơi công tác tín nhiệm, đủ tiêu chuẩn ứng cử theo quy định.

Nhiệm kỳ 2021 – 2026, tổng số đại biểu HĐND xã Dực Yên được bầu theo quy định là 21 đại biểu. Tại hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Ủy ban MTTQ xã đã thống nhất giới thiệu 63 người ứng cử đại biểu HĐND xã. Sau khi thảo luận, hội nghị hiệp thương lần thứ 2 đã biểu quyết, thống nhất lập danh sách sơ bộ 39 người ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, tỷ lệ cơ cấu: nữ 17 người = 43,5%; trẻ tuổi 20 người = 51,28%; ngoài Đảng 13 người = 33,33%; dân tộc 8 người = 20,5%; tái cử 14 người = 35,89%.

Đồng chí Nguyễn Hồng Hải – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã phát biểu tại hội nghị

Để đảm bảo các điều kiện, tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, xã Dực Yên cũng đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tìn nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử theo quy định; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong nhân dân.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)