Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ

Ngày 17/3, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 3 để đánh giá tình hình kinh tế – xã hội quý I/2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong quý I, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đạt kết quả tích cực. Giá trị ngành sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 451,5 tỷ đồng. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, xây dựng đạt 285 tỷ đồng bằng 20,5% kế hoạch, tăng 32 % so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 560 tỷ đồng bằng 31% kế hoạch, tăng 83,6 % so với cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 41.515 triệu đồng đạt 32,6% dự toán tỉnh giao, đạt 23% dự toán huyện giao, tăng 78% so với cùng kỳ. Chương trình OCOP, xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Công tác quy hoạch, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tài nguyên môi trường, trật tự đô thị được đẩy mạnh. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 118.349 triệu đồng triệu đồng, bằng 32,6% kế hoạch vốn đầu năm và bằng 46,05% vốn cấp. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được triển khai quyết liệt. Huyện đã chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thành lập các đội cơ động phòng chống dịch theo nguyên tắc 4 tại chỗ, thwujc hiện nghiêm việc khai báo, giám sát sức khỏe trong nhân dân, chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng trong tình huống khẩn cấp khi có dịch xảy ra. Công tác xây dựng chính quyền; cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp được tăng cường. Quốc phòng an ninh được giữ vững; an sinh xã hội được đảm bảo.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu cũng đã nghe, thảo luận về Báo cáo kiểm điểm công tác quý I/2021 của UBND huyện; Báo cáo kết quả thu, chi ngân sách; báo cáo công tác xây dựng cơ bản quý I, triển khai quý II/2021; Kế hoạch tổ chức hội thi Duyên dáng Đầm Hà lần thứ 2 và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất; tập trung hoàn thành công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác giải quyết đơn thư, kiếu nại, tố cáo; đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; quan tâm hỗ trợ phát triển sản phẩm nông nghiệp, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; tập trung các giải pháp tăng thu ngân sách; tăng cường thu hút đầu tư; đẩy nhanh tiến độ công tác xây dựng cơ bản; triển khai rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2021, chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2022; thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, quản lý đô thị, quản lý giáo dục, y tế, thông tin tuyên truyền; quan tâm công tác giảm nghèo, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; đảm bảo an sinh xã hội, an ninh trật tư, an toàn giao thông; thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Đối với đề án trồng cây ăn quả trên đất dốc, đồng chí đề nghị cần quan tâm tích hợp mô hình liên kết, đánh giá so sánh hiệu quả của Đề án, đẩy mạnh tuyên truyền, tăng quy mô Đề án. Liên quan đến kế hoạch tổ chức hội thi Duyên dáng Đầm Hà lần thứ 2, các phòng, đơn vị liên quan tăng cường phối hợp, chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung cụ thể, xây dựng hành trình khám phá Đầm Hà.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)