Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Dực Yên kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 31/3, Đảng ủy xã Dực Yên đã tổ chức hội nghị kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Sau 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn song với sự chủ động, tích cực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sự vào cuộc của hệ thống chính trị và nhân dân, xã Dực Yên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; hoàn thành 12/19 chỉ tiêu đề ra. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, tỉ lệ bao phủ vắcxin đạt 99,62%. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Xã đã xây dựng, ban hành trên 543 văn bản các loại gồm 68 nghị quyết, 25 chương trình, 02 quy chế, 58 kế hoạch, 390 công văn, quyết định, kết luận, thông báo để triển khai thực hiện cụ thể hóa đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, của Huyện ủy đã ban hành phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng được thực hiện nghiêm túc; thực hiện có hiệu quả Đề án 25 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), tăng cường đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, thực hiện tinh giản biên chế luôn được chú trọng. Triển khai và thực hiện nghiêm túc nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) của Bộ chính trị gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện tốt quy định của Đảng về nêu gương của cán bộ, đảng viên, bộ máy chính quyền hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển đảng viên dược quan tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay xã đã tổ chức kết nạp 20 đảng viên mới, đạt 4,4% so với Nghị quyết (tăng 0,4%). Công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng chỉnh đốn Đảng được tăng cường. MTTQ và các đoàn thể đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động hiệu quả, thiết thực sát với thực tiễn, các tầng lớp nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, giám sát của HĐND, điều hành hoạt động của UBND và giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể được nâng lên. Kinh tế – xã hội có bước phát triển. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 14,5%/năm, tăng 3,5% so với mức tăng trưởng bình quân của đầu nhiệm kỳ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 73,4 triệu đồng, tăng 13 triệu đồng. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ thương mại tăng bình quân 18,2%/năm. Giá trị sản xuất TTCN, CN tăng bình quân 18%/năm. Sản xuất Nông – Lâm – Thủy sản, tốc độ tăng trưởng bình quân 14%/năm. Chương trình xây dựng nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực, hệ thống giao thông, cơ sở hạ tầng nông thôn được quan tâm đầu tư. Công tác quy hoạch, cải cách hành chính, quản lý đất đai, tài nguyên trên địa bàn xã được tăng cường. Chất lượng giáo dục, y tế từng bước được nâng lên. Công tác giảm nghèo, chăm lo giải quyết các chế độ cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện có hiệu quả. Trên địa bàn xã không còn hộ nghèo; tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 0,61%. Quốc phòng, an ninh được giữ vững, an ninh chính trị, TTATXH ổn định.

Đồng chí Nềnh Quốc Sinh – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, Đảng ủy xã đã kiểm điểm làm rõ kết quả, từng tồn tại, hạn chế, đặc biệt là vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Nửa cuối của nhiệm kỳ, Ban chấp Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội của xã quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII đã đề ra. Trong đó: Cơ cấu kinh tế: về Nông nghiệp chiếm 50% NQ;  Dịch vụ thương mại 30% NQ; Tiểu thủ công nghiệp 20% NQ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 115 triệu đồng NQ.  Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng hàng năm 0305% NQ; Tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên từ 3-5% NQ. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 100%. Tổ chức cơ sở Đảng  HTTNV trở lên đạt 100%. Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 85%; trong đó đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 20%. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hàng năm đạt 4%/năm. Tỷ lệ tổ chức MTTQ và các đoàn thể HTTNV 100%; trong đó HTXSNV đạt 40%. Tỷ lệ thu hút, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội đạt 85% trở lên NQ. Hàng năm  có 90% cán bộ, công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó HTXSNV đạt 20%.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)