Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn liên ngành của huyện kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng thủy sản

Trong những ngày qua, Đoàn liên ngành của huyện đã tổ chức kiểm tra, xử lý vi phạm trong nuôi trồng thủy sản và chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo Quy chuẩn địa phương tại các xã ven biển.

Theo đó, Đoàn liên ngành của huyện đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản tại các xã Đại Bình, Tân Lập, Tân Bình và xã Đầm Hà, đồng thời kiểm tra tiến độ xử lý của các xã đối với các hộ nuôi thủy sản (nuôi hầu) chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, chưa chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nuôi biển theo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN). Trong quá trình kiểm tra, vào tối ngày 2/4 Đoàn liên ngành của huyện đã phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện xuống giống hầu (lao động làm thuê) tại khu vực Vụng Thành, xã Đại Bình, đây là khu vực chưa được cơ quan có thẩm quyền giao mặt nước theo quy định, sử dụng phao nổi chưa đảm bảo quy chuẩn địa phương, Đoàn đã tiến hành lập biên bản theo quy định; ngày 3/4 khi kiểm tra tại khu vực biển xã Đầm Hà và Tân Lập, Đoàn liên ngành của huyện đã phát hiện và lập biên bản 4 trường hợp đang ương giống, vi phạm điều kiện về ương giống hầu theo quy định. Qua kiểm tra Đoàn liên ngành huyện đề nghị các xã đẩy nhanh tiến độ xử lý, cắt dỡ phao xốp vi phạm và các hộ nuôi hầu đẩy nhanh việc chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa HDPE đạt chuẩn theo quy định. Theo thống kê, tính đến ngày 2/4/2023 các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn huyện đã chuyển đổi được gần 170.000 phao nổi đảm bảo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN).

Đoàn liên ngành của huyện phát hiện và lập biên bản 4 trường hợp đang ương giống, vi phạm điều kiện về ương giống hầu tại khu vực biển xã Đầm Hà và Tân Lập.

Những ngày tới, Đoàn liên ngành của huyện tiếp tục tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản của các xã ven biển. Đặc biệt, tập trung vào việc kiểm tra, xử lý phao xốp của các xã và tiến độ chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi đạt chuẩn của các hộ nuôi thủy sản, đảm bảo các hộ hoàn thành việc chuyển đổi theo đúng quy định; đồng thời đề nghị các xã tuyên truyền đến các các hộ dân không xuống giống tại các khu vực nuôi chưa được cấp phép, chưa chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương.

Tiến độ chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương còn chậm.

Các lao động làm thuê đang thực hiện xuống giống hầu tại khu vực Vụng Thành, xã Đại Bình (khu vực chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, chưa chuyển đổi phao xốp).

Quốc Nghị