Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban chỉ đạo tăng cường điều hành ngân sách quý I năm 2023

Vừa qua, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp BCĐ tăng cườn điều hành ngân sách quý I và triển khai nhiệm vụ quý II năm 2023. Dự họp có đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các thành viên BCĐ.

Cuộc họp đã nghe báo cáo thu, chi ngân sách quý I năm 2023, theo đó, UBND huyện đã chủ động, điều hành linh hoạt triển khai các giải pháp thực hiện công tác thu ngân sách trên địa bàn, đến ngày 30/3/2023, thu ngân sách nhà nước đạt 375.857 triệu đồng, đạt 59% dự toán tỉnh giao, 58,6% dự toán huyện giao; có nhiều khoản thu vượt tiến độ tỉnh giao, huyện giao. Thực hiện chi ngân sách đến ngày 30 tháng 3 là 188.883 triệu đồng, đạt 31% dự toán tỉnh giao, đạt 30% dự toán huyện giao; trong đó, chi thường xuyên cơ bản đáp ứng được các hoạt động của huyện; điều hành chi ngân sách huyện chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, minh bạch, phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; chi đầu tư phát triển đã xác định rõ thứ tự ưu tiên, đảm bảo nguyên tắc tập trung, không phân tán, dàn trải; đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phục vụ cho các mục tiêu, định hướng phát triển theo kế hoạch, chương trình.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện yêu cầu thời gian tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2023 của tỉnh, huyện; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả của Ban điều hành ngân sách, Hội đồng tư vấn thuế xã, thị trấn, Ban chỉ đạo chống thất thu NSNN; tăng cường rà soát những khoản thu không đạt tiến độ để có biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thu đảm bảo theo kế hoạch, kịch bàn hàng tháng, quý, năm 2023. Chi cục Thuế Khu vực Hải Hà – Đầm Hà phối hợp với UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát các khoản thu, tăng cường thu thuế trên địa bàn; có biện pháp thu thuế đối với các Doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn. Phòng Tài chính – Kế tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác thu, chi trên địa bàn. Phòng Kinh tế và Hạ tầng cùng UBND thị trấn rà soát, cập nhập, bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch mở rộng thị trấn trước ngày 05/4/2023 trên cơ sở Quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt; phối hợp với phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị trấn hoàn thiện rà soát hiện trạng nhà ở dột nát trên địa bàn huyện để báo cáo Sở Xây dựng theo yêu cầu. Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND các xã có biển tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện thu thuế giao khu vực biển đảm bảo đạt chỉ tiêu đề ra. Phòng Nông nghiệp và PTNT tham mưu, triển khai lập quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên cơ sở Quy hoạch vùng huyện và hướng dẫn của Sở Nông nghiệ và PTNT và tình hình, nhu cầu phát triển ngành thủy sản của địa phương. Ban Quản lý dự án ĐTXD tiếp tục tổ chức thực hiện đấu giá đất; tiếp tục rà soát, hoàn thiện thủ tục, hồ sơ thu thuế đất từ việc tái định cư các dự án trên địa bàn huyện. UBND các xã tiếp tục cập nhập, hoàn thiện Quy hoạch chung xây dựng xã; chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2023 theo kế hoạch; xây dựng kế hoạch cụ thể để đảm bảo tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Quốc Nghị