Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức thành công kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề)

Ngày 31/3, HĐND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 13 (Kỳ họp chuyên đề) để quyết nghị một số nội dung quan trọng. Kỳ họp do đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện chủ trì. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc Kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Đây là kỳ họp rất quan trọng, quyết định nhũng nội dung về công tác đầu tư công, các công trình khởi công năm 2023 và cả giai đoạn 2021-2025, công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của tỉnh. Thường trực, các Ban HĐND huyện đã tích cực phối hợp với UBND huyện cùng các cơ quan liên quan chủ động  chuẩn bị các báo cáo, tờ trình dự thảo các nghị quyết đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo luật định để trình kỳ họp. HĐND huyện đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo Nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp; sôi nổi thảo luận đi thẳng vào vấn đề, đúng trọng tâm trọng điểm, bàn bạc và thống nhất, quyết nghị thông qua nghị quyết.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND huyện khóa V nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Đặng Trung Hòa được tín nhiệm bầu bổ sung ủy viên UBND huyện khóa V

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe và thảo luận về các tờ trình gồm: Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; nghe các báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH HĐND huyện. HĐND huyện cũng đã tiến hành miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021 -2026 đối với ông Hoàng Tiến Dũng – Bí thư Đảng ủy xã Quảng Tân, nguyên Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng; bầu bổ sung thành viên UBND huyện khóa V, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Trung Hòa – Trưởng phòng Kinh tế & hạ tầng huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy nhấn mạnh: Đây là kỳ họp chuyên đề có ý nghĩa quan trọng, các nghị quyết được thảo luận tại kỳ họp là cơ sở pháp lý để UBND huyện, các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện, nhằm phục vụ cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 huyện đã đề ra. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các đại biểu HĐND huyện cần dành thời gian nghiên cứu, thảo luận, đề xuất phương pháp, giải pháp, cách thức tổ chức thực hiện tốt chủ trương, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025. Đối với việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023, tính toán tiến độ, khả năng giải ngân vốn, tác động của quá trình đầu tư thi công dự án đối với đời sống nhân dân, đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện và thực hiện các mục tiêu khác; tập trung các giải pháp, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Tập trung thảo luận cần phát huy dân chủ, thẳng thắn, sát nội dung, có tính khả thi. Khẩn trương triển khai cập nhật kế hoạch sử dụng đất theo quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt; chỉ đạo xây dựng quy hoạch các xã chặt chẽ, đảm bảo thống nhất, hiệu quả. Các nhiệm vụ, yêu cầu về đất đai phục vụ cho dự án đầu tư phải chủ động kế hoạch, triển khai sớm; quan tâm kế hoạch đấu giá, đấu thầu đất cho các doanh nghiệp để vừa phát triển sản xuất, vừa phát triển đô thị. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai các dự án.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu, trả lời làm rõ một số nội dung các đại biểu quan tâm

Với tinh thần làm việc trách nhiệm, dân chủ, khách quan, kỳ họp thứ 13 của HĐND huyện khoá V, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu HĐND huyện đã thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết thông qua 4 Nghị quyết gồm: Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; Nghị quyết về việc phân bổ, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023; Nghị quyết về việc miễm nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết về việc bầu bổ sung Uỷ viên Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà khoá V, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại kỳ họp

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)