Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà: Sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024) với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền Văn hoá Việt Nam”

Ngày 14/5, Đảng bộ xã Đầm Hà đã tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 134 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024) với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền Văn hoá Việt Nam”

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Triệu Đại Nghĩa – Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện (Giảng viên kiêm chức huyện Đầm Hà) đã trực tiếp truyền đạt nội dung 02 chuyên đề: “ Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân” – theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Một số nét chính trong nhiệm vụ phát triển Văn hóa và xây dựng con người Việt Nam.
Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của nhân dân; xây dựng văn hoá, con người Việt Nam. Trong đó, chú trọng xây dựng văn hoá trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới, xây dựng văn hoá công sở, tạo niềm tin và lan toả mạnh mẽ trong nhân dân.

Đồng chí Đồng chí Triệu Đại Nghĩa – Giám đốc Trung tâm truyền thông và Văn hóa huyện (báo cáo viên cấp huyện) truyền đạt nội dung chuyên đề

Thông qua buổi sinh hoạt chuyên đề, khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, tự cường, tinh thần trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân ra sức thi đua, nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi chủ đề công tác năm 2024 của tỉnh về “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng ninh”. Quyết tâm thực hiện hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025 đã đề ra.

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)