Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà: Ra mắt mô hình thôn “sạch ma túy”

Thực hiện Kế hoạch số 298-KH/HU ngày 06/6/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà, về  triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tính ủy về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới. Ngày 14/5/2024, UBND phối hợp với UBMTTQ và các tổ chức CTXH xã Đầm Hà tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập thôn sạch ma túy trên địa bàn.

Tại hội nghị, đã công bố quyết định thành lập mô hình thôn “sạch ma tuý” tại 7/7 thôn. Việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tiếp tục quyết tâm đấu tranh phòng chống các loại tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, phấn đấu xây dựng xã Đầm Hà là xã “sạch ma túy”.

CTV Minh Hải – Xã Đầm Hà