Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Ngày 14/5/2024, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe và cho ý kiến vào Kết quả quán triệt, triển khai cụ thể hóa Kế hoạch số 370 – KH/HU ngày 28/12/2023 của Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 17 – NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững” của các Chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện đề nghị Ban Tuyên giáo Huyện ủy tiếp tục tổng hợp, rà soát, Thường trực Huyện ủy có công văn đôn đốc các chi, Đảng bộ hoàn thành việc xây dựng và ban hành Kế hoạch thực hiện; tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng chuyên mục “xây dựng văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh” Website của huyện; tập trung thực hiện các chỉ đạo của cấp ủy liên quan đến văn hóa; nghiên cứu để có các sản phẩm văn hóa như lễ cấp sắc, duy trì hiệu quả hoạt động của Phố Ẩm thực đêm Đầm Hà; phát huy hiệu quả di tích, điểm du lịch trên địa bàn; thực hiện xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng huyện không có ma túy; UBND các xã ban hành văn bản chỉ đạo các đoàn thể, các thôn quan tâm triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 – NQ/TU ngày 30/10/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực Huyện ủy.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã cho ý kiến vào các nội dung: Báo cáo 10 năm thực hiện Kết luận số 94 – KL/TW ngày 28/3/2024 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới việc học tập lý luận chính trị trong hệ thống giáo dục quốc dân; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 43 – NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc…cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)