Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy cơ quan Huyện ủy tổ chức sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ

Chiều ngày 14/5/2024, Đảng ủy cơ quan Huyện ủy tổ chức Hội nghị sinh hoạt chính trị tư tưởng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa trong Đảng, về đạo đức cách mạng trong tình hình mới gắn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị sinh hoạt, các đảng viên trong toàn Đảng bộ đã được nghiên cứu, tìm hiểu về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, nhất là về văn hóa trong Đảng và đạo đức cách mạng trong tình hình mới; xây dựng văn hóa công sở trong đội ngũ công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan tham mưu giúp việc của Huyện ủy; việc thực hiện NQ số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững” gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời thảo luận, trao đổi về công tác xây dựng văn hóa trong Đảng, xây dựng văn hóa công sở gắn với thực hiện nghiệp vụ của các cơ quan Ban xây dựng Đảng. Tại hội nghị, các đảng viên tham gia phần thi trắc nghiệm tìm hiểu kiến thức về tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trong xây dựng Đảng; Nghị quyết số 17-NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh; nghiệp vụ công tác xây dựng đảng…

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy chủ trì hội nghị

Đồng chí Vũ Quốc Hưng – Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình bày một số nội dung về xây dựng văn hóa trong Đảng

Đảng viên tham gia thảo luận

Thông qua hội nghị sinh hoạt chuyên đề, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ liên hệ, đổi mới phong cách lề lối làm việc, nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng chi bộ, đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh. Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024).

Quốc Nghị