Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Viện KSND huyện Đầm Hà phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà kiểm tra, hướng dẫn Công an cấp xã, thị trấn trên địa bàn trong công tác tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm

Thực hiện Chỉ thị công tác năm 2023 của Viện trưởng VKSNDTC; Kế hoạch công tác năm 2023 của VKS tỉnh và của đơn vị; Kế hoạch phối hợp liên ngành giữa Viện KSND huyện Đầm Hà và Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà trong việc hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Từ đầu tháng 3 năm 2023, Viện KSND huyện Đầm Hà cùng với Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà tiến hành đến trực tiếp 08 xã và 01 thị trấn trên địa bàn huyện Đầm Hà kiểm tra, hướng dẫn về khâu công tác này.

Việc thực hiện công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và Cơ quan CSĐT huyện Đầm Hà nhằm tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự (có hiệu lực thi hành từ 01/12/2021); Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/11/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố (có hiệu lực thi hành từ ngày 14/01/2022) và Quy chế phối hợp Liên ngành các cơ quan trong công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố trên địa bàn huyện Đầm Hà. Thực hiện tốt công tác này sẽ góp phần hạn chế thiếu sót trong việc tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm ban đầu nhằm giải quyết vụ, việc ở các giai đoạn sau được chặt chẽ, bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Tại các buổi làm việc tại Công an cấp xã, Kiểm sát viên và Điều tra viên đã tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách quản lý việc tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã; đối chiếu thời gian Công an cấp xã tiếp nhận thông tin và tiến hành xác minh sơ bộ ban đầu theo từng loại vụ việc, thời hạn chuyển tố giác, tin báo về tội phạm cho Cơ quan CSĐT Công an huyện; Kiểm tra thủ tục tiếp nhận, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm của Công an cấp xã, chế độ thông tin báo cáo ngày về tình hình tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, tin báo về an ninh trật tự trên phần mềm cơ sở dữ liệu tố giác, tin báo về tội phạm của lực lượng Công an cấp xã và chỉ ra những thiếu sót để khắc phục. Bên cạnh đó hướng dẫn Công an cấp xã về trình tự thủ tục tiếp nhận, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh ban đầu.

Đồng chí Dương Tiến Dũng – Kiểm sát viên Viện KSND huyện Đầm Hà trực tiếp hướng dẫn cán bộ

Ngoài việc kiểm tra và hướng dẫn nghiệp vụ, Đoàn phối hợp của Viện kiểm sát và Cơ quan CSĐT Công an huyện còn đánh giá thực trạng việc chấp hành pháp luật trong hoạt động tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm, xác minh ban đầu của cơ quan cấp xã. Từ đó tìm hiểu những nguyên nhân tồn tại và đề xuất những giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác.

Qua các buổi làm việc đã đem lại hiệu quả tích cực. Giúp cho các đồng chí Công an cấp xã nhận thức rõ hơn về trách nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn và những công việc Công an cấp xã được và phải làm nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ ban đầu, giúp giảm tải bớt hoạt động kiểm tra, xác minh cho Cơ quan điều tra cấp huyện, đồng thời đáp ứng yêu cầu thực tiễn, xử lý kịp thời, nhanh chóng các vụ việc ngay tại địa bàn cơ sở.

Bùi Thị Quế Anh – Viện kiểm sát nhân dân huyện Đầm Hà