Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe báo cáo nội dung xử lý phao xốp, giao khu vực biển

Sáng ngày 15/3/2023, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp của UBND huyện để nghe và cho ý kiến về một số nội dung liên quan đến xử lý phao xốp, giao khu vực biển và triển khai Hội nghị nuôi biển trên địa bàn huyện. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện và các xã có liên quan.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe Kế hoạch của UBND huyện về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn huyện Đầm Hà; Báo cáo tiến độ hoàn thiện hồ sơ giao khu vực biển theo chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy và UBND huyện. Theo đó, để thực hiện Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy, UBND huyện Đầm Hà đã thành lập Tổ công tác để đôn đốc thực hiện chỉ thị này. Tổ công tác có nhiệm vụ chỉ đạo, đôn đốc các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sử dụng vật liệu nổi trong nuôi trồng thủy sản biển như: các loại phao nổi, phao xốp không có nguồn gốc xuất xứ, chưa được công bố hợp quy theo quy định của tỉnh; chỉ đạo xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như sử dụng khu vực biển chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, nuôi không đúng vị trí, nuôi vượt diện tích được giao, được thuê, chưa thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn địa phương (QCĐP 08; 2020/QN); chỉ đạo kiểm soát nghiêm túc việc xuống giống hàu mới vào những dàn bè chưa thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương; chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thống kê các hộ nuôi thủy sản trên địa bàn các xã ven biển; kiểm tra, đôn đốc các xã ven biển thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi theo quy chuẩn địa phương theo KH, phương án các xã, thị trấn đã xây dựng, đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, thời gian hoàn thành việc chuyển đổi vật liệu nổi  trong hoạt động nuôi thủy sản (nuôi hàu) theo quy chuẩn địa phương đạt 100% trước ngày 30/4/2023. Tổ công tác của huyện thực hiện nhiệm vụ theo KH trên địa bàn các xã Tân Bình, Đầm Hà, Tân Lập và Đại Bình. KH của UBND huyện đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Tổ công tác. Hiện nay các xã, thị trấn đang tiếp tục rà soát, tổng hợp, lập và hoàn thiện hồ sơ của các hộ dân có nhu cầu được giao, thuê sử dụng khu vực biển để nuôi trồng thủy sản để đề nghị cấp có thẩm quyền giao khu vực biển cho các hộ dân theo đúng quy định.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện, kết luận các nội dung.

Kết luận nội dung này, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã ven biển tiếp tục cập nhật tình hình của các hộ dân nuôi thủy sản trên biển mà sử dụng vật liệu nổi như: các loại phao nổi, phao xốp không có nguồn gốc xuất xứ, chưa được công bố hợp quy theo quy định của tỉnh; các hộ dân sử dụng khu vực biển chưa được sự cho phép của cơ quan có thẩm quyền, nuôi không đúng vị trí, nuôi vượt diện tích được giao, được thuê, chưa thực hiện chuyển đổi vật liệu nổi trong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo Quy chuẩn địa phương (QCĐP 08; 2020/QN) để tuyên truyền người dân tự tháo dỡ, di dời lồng bè, dàn nuôi trước ngày 20/3/2023. Sau ngày 20/3, UBND huyện sẽ thành lập 5 đoàn để ra quân xử lý quyết liệt các vi phạm trong nuôi thủy sản trên vùng biển của huyện theo quy định của pháp luật. UBND huyện giao cho các xã ven biển chủ động phương tiện, thuê nhân công để phục vụ công tác xử lý vi phạm. Giao Phòng TN&MT xây dựng phương án để xử lý phao xốp vi phạm. Tập trung xử lý nghiêm các trường hợp nuôi trồng thủy sản trái phép. Trong quá trình xử lý vi phạm, các xã cần sử dụng lực lượng vũ trang địa phương để đảm bảo ANTT. Sau ngày 20/3 các xã báo cáo phương án xử lý vi phạm về UBND huyện. Phòng NN&PTNT huyện bổ sung hoàn chỉnh lại KH để triển khai thực hiện.

Đối với nội dung giao khu vực biển, các xã tiếp tục rà soát, tổng hợp hồ sở đăng ký của các hộ dân để đề xuất tỉnh giao khu vực biển cho người dân theo quy định.

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về công tác chuẩn bị cho triển khai Hội nghị nuôi biển của tỉnh trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị