Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn công tác của UBND huyện làm việc với xã Quảng An

Sáng ngày 16/3/2023, Đoàn công tác của UBND huyện do đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với xã Quảng An về kết quả công tác năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Dự buổi làm việc có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

Trong năm 2022, với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng ủy, HĐND, UBND xã các nhiệm vụ được triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Công tác xây dựng Chính quyền được đẩy mạnh. Kinh tế được duy trì và có bước phát triển. Thu nhập lĩnh vực nông lâm ngư nghiệp 174,1 tỷ đồng đạt 100,9% KH, bằng 115,0% CK. Thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ 14,8 tỷ đồng đạt 101,1% KH, bằng 123,8% CK. Chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao được chủ động triển khai tích cực. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 53,8 triệu đồng/người. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,0%; tỷ lệ hộ cận nghèo còn 3,5%. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí đã ghi nhận những kết quả xã Quảng An đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị thời gian tới xã Quảng An cần tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết, Kế hoạch đã đề ra. Tập trung phối hợp với Phòng KT-HT và đơn vị tư vấn hoàn thiện Quy hoạch chung của xã. Quan tâm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn, tăng cường công tác bảo vệ môi trường, cảnh quan thiên nhiên. Tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP; tích cực triển khai trồng rừng gỗ lớn, cây dược liệu dưới tán rừng; đẩy mạnh phát triển du lịch với tiềm năng sẵn có, đặc biệt là du lịch trải nghiệm, khám phá. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác giáo dục, y tế; đẩy mạnh công tác giảm nghèo, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận.

Quốc Nghị