Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy giao ban trực tuyến 6 tháng đầu năm

Ngày 5/7, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đánh giá công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối 2021. Đồng chí Nguyễn Đức Thành, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, chủ trì hội nghị.
Dự tại điểm cầu Đầm Hà có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy.

6 tháng năm, UBKT các cấp đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình kiểm tra, giám sát theo hướng đồng bộ, toàn diện, tích hợp chương trình thanh tra chuyên ngành của các sở, đảm bảo không trùng lặp về nội dung, đối tượng để có thể sử dụng cùng lúc kết quả sau kiểm tra, giám sát, thanh tra trong xem xét xử lý kỷ luật Đảng với kỷ luật chính quyền. Chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong Đảng được nâng lên. Nội dung kiểm tra, giám sát chú trọng vào những lĩnh vực, địa bàn phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm cũng như những vấn đề nổi cộm, bức xúc, mới phát sinh. Cấp uỷ các cấp đã tiến hành kiểm tra 798 tổ chức Đảng và 719 đảng viên; thực hiện giám sát theo chuyên đề đối với 689 tổ chức Đảng, 363 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 tổ chức Đảng và 25 đảng viên. Thực hiện giám sát chuyên đề đối với 228 tổ chức Đảng và 130 đảng viên. Giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng đối với 3 trường hợp.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến các địa phương

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, UBKT các cấp tiếp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; rà soát, triển khai đồng bộ, đảm bảo chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra giám sát theo kế hoạch; tổ chức toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, tâp trung vào những nơi xảy ra vi phạm, nơi người dân có nhiều bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; kiểm tra kịp thời, xử lý nghiêm các vi phạm; phối hợp chặt chẽ công tác kiểm tra, giám sát cuả Đảng với công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)