Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Họp cho ý kiến về đề xuất của nhà đầu tư tổ hợp dự án chăn nuôi tại huyện Đầm Hà

Ngày 5/7, đồng chí Trần Việt Dũng – chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp để cho ý kiến về đề xuất của nhà đầu tư về triển khai dự án trang trại chăn nuôi, sản xuất thức ăn chăn nuôi và chế biến giết mổ quy mô lớn và hiện đại tại huyện của công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam.

Tại cuộc hộp, các đại biểu đã được nghe phòng NN&PTNT trình bày các thông tin liên quan đến nhà đầu tư. Theo đó, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, kinh doanh chủ yếu các ngành nghề: sản xuất thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi trang trại và cung cấp con giống. Sau thời gian khảo sát, tìm hiểu thực tế, công ty TNHH Japfa Comfeed Việt Nam đã đề xuất xin được đề nghị đầu tư dự án tổ hợp các trang trại chăn nuôi Heo giống và Heo thương phẩm với quy mô lớn và công nghệ kỹ thuật hiện đại, tiên tiến: Trại chăn nuôi – nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi – nhà máy chế biến giết mổ trên địa bàn huyện Đầm Hà. Địa điểm thực hiện dự án tại xã Quảng Lâm. Trại heo giống tại xã Quảng Lâm có quy mô 100ha, tổng mức đầu tư 805.462,5 triệu đồng; trại heo thương phẩm Japfa Đầm Hà tại xã Dực Yên với quy mô 150ha, tổng mức đầu tư 1.992.330,0 triệu đồng; nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại cụm công nghiệp phía Tây Dực Yên với quy mô 7ha, tổng mức đầu tư 503.763,954 triệu đồng; nhà máy giết mổ heo, nuôi tại cụm Công nghiệp phía Tây Dực Yên với quy mô 7ha, tổng mức đầu tư 170.375,0 triệu đồng.

Đại biểu tham gia ý kiến

Sau khi các đại biểu tham gia ý kiến và thảo luận đánh giá về vị trí diện tích, chủ trương của dự án, các quy hoạch, hiện trạng sử dụng đất cũng như phân tích thuận lợi, khó khăn ở từng dự án. Trên cơ sở xem xét ý tưởng của nhà đầu tư và đối chiếu với định hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương, sự phù hợp với các quy hoạch liên quan đến hiện trạng sử dụng đất.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện thống nhất với đề xuất của nhà đầu tư. Đối với trại giống và chăn nuôi heo thương phẩm cần nghiên cứu lập quy hoạch dự án tại khu đất đã được xác định trong quy hoạch là khu chăn nuôi tập trung. Đối với các nhà máy chế biến đề nghị nhà đầu tư nghiên cứu, thực hiện trong các cụm công nghiệp theo quy hoạch có thể đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp. Giao phòng NN&PTNT chủ trì báo cáo cụ thể với thường trực huyện ủy chủ trương xin lập kế hoach đối với dự án. Sau khi các quy hoạch được phê duyệt sẽ do UBND huyện Đầm Hà quản lý để thực hiện kêu gọi đầu tư theo quy định.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)