Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

Ngày 5/7, Ủy ban kiểm tra Huyện ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm; triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự và chỉ đạo hội nghị.

Thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2021, Ủy ban kiểm tra các cấp trong huyện đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng, triển khai Chương trình đổng bộ kiểm tra, giám sát, thanh tra. Đối với cấp huyện thực hiện 15 cuộc và 1 cuộc phát sinh theo chỉ đạo của UBND huyện về giải quyết đơn thư; đối với cấp cơ sở 115 cuộc. Các cuộc kiểm tra, giám sát theo chương trình đã bám sát chương trình toàn khóa và yêu cầu, định hướng của cấp ủy, UBKT cấp trên; nội dung sát thực, phù hợp với tình hình thực tiễn của mỗi cấp ủy, cơ quan, đơn vị, rõ hơn về đối tượng, thời gian, được phân công cụ thể, rõ ràng. Trong đó, cấp ủy huyện đang tiến hành 1 cuộc kiểm tra. HĐND huyện đang thực hiện 1cuộc giám sát, ngoài ra tổ chức giám sát thường xuyên công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội thực hiện giám sát về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; thực hiện giám sát thường xuyên, đột xuất không báo trước về giải quyết thủ tục hành chính; giám sát thực hiện Quy định 11-QĐi/TW, ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân. UBKT Huyện ủy xong 2 cuộc kiểm tra, đang thực hiện 1 cuộc, 1 cuộc xác minh. Thanh tra đang thực hiện 2 cuộc thanh tra, trong đó 1 cuộc phát sinh. Qua kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm chưa phát hiện tổ chức đảng, đảng viên nào thuộc cấp quản lý có dấu hiệu vi phạm; thi hành kỷ luật 5 đảng viên;  không có tổ chức đảng nào bị thi hành kỷ luật.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Cơ quan Kiểm tra – Thanh tra tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, theo dõi, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát; rà soát, đồng bộ hóa chương trình kiểm tra giám sát năm, chương trình toàn khóa; tăng cường quả lý hồ sơ, sổ sách, biên bản làm việc; quan tâm tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ kiểm tra, giám sát, thanh tra, đặc biệt là nghiệp vụ liên quan đến quản lý đất đai; tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát của từng cấp ủy, chi bộ, chi ủy, cán bộ phụ trách công tác kiểm tra và đảng viên; thực hiện tốt các kết luận, thông báo sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, giám sát chung của MTTQ và các đoàn thể, các Ban xây dựng Đảng, kết luận của ngành dọc cấp trên; nêu cao trách nhiệm của Ủy ban kiểm tra các cấp trong công tác tham mưu, tăng cường giám sát thường xuyên, đột xuất, không báo trước để đôn đốc, nhắc nhở, tránh để xảy ra sai phạm; thực hiện tốt chế độ thông tin, báo cáo; xây dựng, lựa chọn các hình thức phù hợp để triển khai các chương trình phối hợp có hiệu quả.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)