Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa thể thao cho các nhà văn hóa thôn bản khu phố

Sáng ngày 6/7, Sở Văn hóa Thể thao tỉnh phối hợp với UBND huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ văn hóa, thể thao cho các trưởng thôn bản khu phố, ban chủ nhiệm các nhà văn hóa trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, chuyên viên Sở Văn hóa Thể thao tỉnh đã truyền đạt các chuyên đề: Kỹ năng tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa, khu thể thao thôn, khu; xây dựng và phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng Quảng Ninh giai đoạn 2020 – 2025, định hướng đến năm 2030; tuyên truyền cổ động trực quan và trang trí khánh tiết. Ngoài ra các các đại biểu cũng được tuyên truyền về Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Phổ biến các văn bản, thông tư, hướng dẫn mới của Chính phủ, của Bộ Văn hóa Thể thao và du lịch….

Chuyên viên Sở Văn hóa Thể thao tỉnh truyền đạt các chuyên đề về kỹ năng tổ chức các hoạt động tại nhà văn hóa, khu thể thao

Thông qua lớp tập huấn nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, thể thao. Nâng cao năng lực quản lý và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao tại Nhà Văn hoá – Khu thể thao thôn/khu. Đồng thời kiện toàn bộ máy tổ chức, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, phát huy hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hoá thể thao ở cơ sở cho phù hợp với tình hình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng ở địa phương.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)