Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND tỉnh triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021

Ngày 18/12, UBND tỉnh họp trực tuyến với các địa phương triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; dự toán thu, chi NSNN và dự thảo kế hoạch kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2021. Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Đầm Hà có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện Ủy; Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan chuyên môn và các xã, thị trấn.

Theo quyết định về việc giao chỉ tiêu KT-XH năm 2021 của UBND tỉnh, các chỉ tiêu chủ yếu được xác định là: tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trên 10%; thu ngân sách trên 51.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 39.000 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10% so với năm 2020. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85,5%, trong đó tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ là 46%. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 66,3%. Trên cơ sở các chỉ tiêu chung, UBND tỉnh cũng giao các chỉ tiêu trong từng lĩnh vực cụ thể cho các sở, ngành phụ trách. Trên cơ sở đó, các sở, ngành sẽ tiếp tục rà soát, giao chỉ tiêu đối với các địa phương; đồng thời, kịch bản tăng trưởng chi tiết từng quý cũng được xác định. Theo đó, tốc độ tăng trưởng GRDP 4 quý của năm 2021 lần lượt là: 7,3%; 8,8%; 11,2% và 12,2%. Tiến độ thu ngân sách cũng được xây dựng kế hoạch chi tiết theo từng tháng, từng quý.

Để hoàn thành các chỉ tiêu đặt ra, các giải pháp trọng tâm cũng được đưa ra thảo luận tại hội nghị. Đối với khu vực công nghiệp, xây dựng, thường xuyên nắm bắt, kịp thời giải quyết, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của các doanh nghiệp, tạo điều kiện để các dự án ngành công nghiệp chế biến chế tạo đã hoàn thành đầu tư và đi vào sản xuất kinh doanh từ giữa năm 2020 sẽ tiếp tục hoàn thiện dây chuyền, tìm kiếm các đơn hàng và phát triển sản xuất kinh doanh; đồng thời sớm đưa 6 dự án chế biến, chế tạo đi vào hoạt động sản suất kinh doanh trong năm 2021; tổ chức làm việc với ngành than, các doanh nghiệp sản xuất điện để nắm bắt tình hình thực tế, xây dựng các giải pháp nâng cao năng lực sản xuất, tăng sản lượng khai thác trong năm 2021.

Trong lĩnh vực dịch vụ, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền quảng bá, xúc tiến du lịch kích cầu du lịch Quảng Ninh để khai thác thị trường nội địa; đẩy mạnh các hình thức, phương thức kinh doanh khuyến khích tiêu dùng như kinh tế ban đêm, các hội chợ, triển lãm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Đối nông, lâm nghiệp, thủy sản, tiếp tục tập trung cho lĩnh vực có thế mạnh; đồng thời thu hút đầu tư đối với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.

Đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tường Văn, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh, Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030, Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2021-2025 do đó yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung quán triệt thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch hiệu quả, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, vừa tận dụng tốt các cơ hội để nỗ lực phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, Nghị quyết, cần cụ thể hóa bằng các giải pháp cụ thể, phù hợp với thực tiễn của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đối với các chỉ tiêu về KT-XH, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao làm việc với các địa phương để triển khai việc phân bổ, giao chỉ tiêu kế hoạch cho các địa phương, đơn vị trực thuộc và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc tổ chức thực hiện. Với cách làm mới như năm nay, các sở, ngành có trách nhiệm giao và tổng hợp; định kỳ từng quý báo cáo qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, phối hợp với Cục thống kê tỉnh để đảm bảo chính xác và chuẩn hóa các số liệu về tăng trưởng của ngành và lĩnh vực.

Về dự toán thu, chi NSNN năm 2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cục Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh chủ động giao chi tiết các nguồn thu và xây dựng giải pháp cụ thể cho từng chỉ tiêu thu. Sở Tài chính tổng hợp và xây dựng kịch bản thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm chi tiết, cụ thể. Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu cho UBND tỉnh kế hoạch tổ chức đấu thầu, đấu giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất. Chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc đảm bảo các chỉ tiêu thu, chi NSNN được giao, thực hiện triệt để tiết kiệm chi theo nguyên tắc: có thu mới có chi. Ngân sách tỉnh sẽ không cấp bù để chi cho các nguồn chi thiếu hụt của địa phương.

Về đầu tư công năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban quản lý các dự án, các chủ đầu tư, địa phương khẩn trương hoàn thành công tác đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021; tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; hoàn thành các công trình trọng điểm như: cao tốc Vân Đồn – Móng Cái, đường bao biển Hạ Long – Cẩm Phả, cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3, nút giao Đầm Nhà Mạc, nút giao Hạ Long xanh…; tập trung đầu tư hạ tầng cảng biển để tạo sức hút lớn cho phát triển kinh tế trên địa bàn.

Song song với phát triển kinh tế, đồng chí yêu cầu phải chăm lo cho công tác an sinh xã hội, giảm nghèo, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Đối với các giải pháp để thực hiện kịch bản tăng trưởng của tỉnh trong năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải rà soát để khai thác các dư địa trong từng lĩnh vực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh trong năm 2021. Trên cơ sở kịch bản tăng trưởng của tỉnh, các địa phương, sở, ngành, đơn vị cũng xây dựng kịch bản riêng của từng ngành, từng địa phương mình, trong đó có xây dựng các giải pháp cụ thể, gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp.

Theo Báo Quảng Ninh