Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

Trong 2 ngày (16-17/12), Ban chấp hành huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị lần thứ 7 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng huyện Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020, đạt kết quả tích cực. Các chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.276 tỷ đồng, đạt 105,8% KH, tăng 17,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH, tăng 4,1% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.552 tỷ đồng, bằng 100,1% KH, tăng 15,5% so với CK. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 624,6 tỷ đồng, vượt 26% dự toán tỉnh giao, vượt 23,4% dự toán huyện giao. Trong đó, thu nội địa đạt 112,5 tỷ đồng, cao nhất từ trước tới nay, vượt 80% dự toán tỉnh giao và vượt 53% dự toán phấn đấu của huyện. Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai tích cực. Công tác quản lý quy hoạch, tài nguyên môi trường, chỉnh trang đô thị, xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút đầu tư được tăng cường. Văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,14%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2020 ước đạt 80%.  Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố và Đại hội chi, đảng bộ cơ sở; tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đảm bảo chất lượng, theo đúng kế hoạch.

Các đại biểu dự hội nghị đảm bảo các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành huyện cũng đã nghe và cho ý kiến về điều chỉnh nhiệm vụ, quy hoạch xây dựng vùng huyện và nhiệm vụ, quy hoạch chung xây dựng mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2030, tầm nhìn 2050; quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch phân bổ ngân sách và vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; tổng kế đánh giá kế quả thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 22/12/2016 (giai đoạn 2016 – 2020) của BCH Đảng bộ huyện về đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử nâng cao năng lực cạnh tranh đến năm 2020, tâm nhìn đến năm 2025; Đề án và Nghị quyết về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao huyện Đầm Hà đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; tổng kế đánh giá chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020; đánh giá kế quả công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021; đánh giá tình hình thực hiện phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; kết quả công tác năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; thông qua Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021; chương trình công tác của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy năm 2021; Báo cáo thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 và chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra của huyện năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả huyện Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, BCH Đảng bộ huyện cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác phát triển Đảng; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát; đẩy mạnh cải cách hành chính, thu hút đầu tư, triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, thực hiện tốt các mực tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị trên cơ sở  ý kiến của đồng chí Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ huyện tiếp thu, điều chỉnh các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp. trong đó, huyện xác định, lựa chọn chủ đề công tác năm 2021 là “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch; nâng chất tiêu chí nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”. Mục tiêu: xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt, tiềm năng, thế mạnh huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế – xã hội trong trạng thái bình thường mới gắn với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng – an ninh, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân. Tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, xây dựng vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, vùng sản xuất chế biến hải sản và hạ tầng cụm công nghiệp. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm, trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; dịch vụ gắn với du lịch sinh thái; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng, phát triển văn hóa, con người Đầm Hà. BCH Đảng bộ huyện đề ra 4 nhóm chỉ tiêu chủ yếu với 21 chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, phấn đấu đến năm 2021, huyện cơ bản không còn hộ nghèo.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)