Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện làm việc với xã Đại Bình

Sáng ngày 22/4/2022, UBND huyện có buổi làm việc với xã Đại Bình về kết quả cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn. Đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của huyện; lãnh đạo, công chức đại chính xã Đại Bình.

Tại buổi làm việc, xã Đại Bình đã báo cáo về kết quả cấp mới, cấp đổi giấy chúng nhận quyền sử dụng đất theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính, những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện và đề xuất các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới. Theo đó, trên 2 năm triển khai thực hiện cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo kết quả đo đạc bản đồ địa chính trên địa bàn xã đã cấp được 39 giấy chúng nhận QSDĐ trong tổng số 1050 cần cấp mới, cấp đổi; đến thời điểm hiện tại trích lục được 326 hồ sơ trên tổng số 1050 hồ sơ toàn xã; đến nay việc cấp đổi, cấp mới giấy chứng nhận QSDĐ xã chậm so với tiến độ và KH đề ra do hồ sơ có nhiều sai sót, các thửa đất trùng đè, tên chủ sử dụng đất ghi trên bản đồ địa chính sai so với giấy chứng nhận…

Các phòng, ban chuyên môn của huyện, lãnh đạo xã Đại Bình và cán bộ địa chính, các đồng chí trưởng thôn cũng đã chỉ rõ những nguyên nhân dẫn đến khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ trên địa bàn xã Đại Bình; đồng thời, thảo luận đưa ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn để hoàn thành công việc trong thời gian tới.

Đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện đề nghị xã Đại Bình đẩy nhanh tiến độ công việc trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Anh Cường – Phó chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh mục đích, tầm quan trọng của việc cấp mới, cấp đổi giấy chúng nhận QSDĐ cho người dân trên địa bàn toàn huyện, cũng như tại xã Đại Bình. Đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện cũng chia sẻ những khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện công việc của xã Đại Bình, đồng thời đề nghị cần tập trung phát huy hơn nữa vai trò của xã trong việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ cho người dân; xã cần phải xây dựng phương pháp làm một cách khoa học, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương mình; các cơ quan chuyên môn cần phối hợp tham mưu nâng cao chất lượng trong công tác tư vấn cho xã; các đơn vị liên quan của huyện và xã Đại Bình cần phait có sự phối hợp nhịp nhàng trong quá trình giải quyết công việc; đối với các hồ sơ xã cần phải lọc ra các hồ sơ đủ điều kiện để trình UBND huyện phê duyệt, các hồ sơ không còn vướng mắc thủ tục xã phải cho phê duyệt ngay, mỗi tuần xã phải có số lượng hồ sơ nhất định để trình UBND huyện; trong quá trình thực hiện đề nghị UBND xã Đại Bình cần mời các đồng chí đã công tác lâu năm ở xã, ở thôn có kinh nghiệm, nắm bắt rõ địa bàn cùng tham gia thực hiện để đẩy nhanh tiến độ công việc theo chỉ đạo của huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH