Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đầm Hà: Công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập thôn trên địa bàn

Sáng ngày 22/4/2022, UBND xã Đầm Hà đã tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 89/NQ – HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập, sáp nhập, đổi tên thôn, bản trên địa bàn xã. Dự buổi lễ có lãnh đạo Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện; các đồng chí thường trực Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã cùng cán bộ, công chức và bà con nhân đại diện các chi hội, đoàn thể và các hộ dân thôn Xóm Giáo, thôn Sơn Hải, thôn Trại Dinh và thôn Trại Cao.

Tại buổi lễ, đồng chí Lưu Văn Nam – UV BCH đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã đã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn trên địa bàn xã. Theo đó, trên địa bàn xã sẽ sáp nhập 2 thôn: Thôn Trại Cao vào thôn Trại Dinh thành thôn Trại Dinh. Sau khi sáp nhập thôn Trại Dinh có diện tích tự nhiên là 593ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp: 425ha; diện tích đất ở: 33ha; đất phi nông nghiệp: 46ha; diện tích đất khác: 81ha; số hộ gia đình: 171 hộ; số nhân khẩu 623 nhân khẩu. Sáp nhập thôn Sơn Hải vào thôn Xóm Giáo thành thôn Xóm Giáo. Sau khi sáp nhập, thôn Xóm Giáo có diện tích tự nhiên 3.117ha, trong đó diện tích đất nông nghiệp: 1.110ha; đất phi nông nghiệp: 1.035ha; diện tích đất ở: 84ha, diện tích đất khác: 951ha, số hộ gia đình: 302 hộ; số nhân khẩu: 1.198 nhân khẩu.

Đồng chí Lưu Văn Nam – UV BCH đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc sáp nhập, giải thể và đổi tên thôn trên địa bàn xã

Lãnh đạo xã trao quyết định, chỉ định trưởng thôn lâm thời

Đồng chí trưởng thôn lâm thời thôn Xóm Giáo phát biểu tại buổi lễ

Cũng tại buổi Lễ, đại diện lãnh đạo xã cũng đã công bố quyết định, chỉ định trưởng thôn lâm thời cho 2 đồng chí trưởng thôn mới của 2 thôn.

Đồng chí Vũ Quốc Hưng – UV BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ sáp nhập, đồng chí Vũ Quốc Hưng – UV BTV Huyện ủy, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của cán bộ và nhân dân trong xã; đặc biệt là cán bộ và nhân dân các thôn sáp nhập đã đoàn kết, nỗ lực, cố gắng để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, TTATXH; xây dựng đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Đồng thời khẳng định việc thực hiện sáp nhập thôn có ý nghĩa rất quan trọng, là việc làm cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước của chính quyền cơ sở. Đồng chí đề nghị, cán bộ và nhân dân các thôn sau khi sáp nhập sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết của quê hương đầm hà anh hùng, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư để 2 thôn Xóm Giáo và Trại Dinh mới ngày càng phát triển.

Kim Liên (Trung tâm TT&VH)

Trả lời