Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện làm việc với Tập đoàn Mavin

Sáng ngày 6/10/2022, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến vào tiến độ triển khai phương án thành lập cụm công nghiệp và đầu tư dự án chăn nuôi trên địa bàn huyện. Dự họp có lãnh đạo các cơ quan liên quan và đại diện Tập đoàn Mavin.

Tại cuộc họp, đại diện Tập đoàn Mavin đã báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện phương án thành lập Cụm công nghiệp phía Tây B của huyện Đầm Hà và phương án đầu tư Trung tâm sản xuất giống và chăn nuôi heo công nghệ cao tại xã Dực Yên. Sau khi tiếp thu ý kiến tại các buổi làm việc trước đó, Tập đoàn Mavin đã có sự điều chỉnh đối với các phương án cho phù hợp với các QH của tỉnh và của huyện; đã gửi hồ sơ điều chỉnh đối với các phương án đến các Sở, ngành liên quan của tỉnh để xin ý kiến… Đồng thời, Tập đoàn cũng thông tin một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình làm thủ tuc xin đầu tư đối với các phương án.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan liên quan của huyện tiếp tục rà soát lại hồ sơ của các phương án để đề xuất với nhà đầu tư hạ tầng công nghiệp, đối với những phần còn thiếu có văn bản báo cáo để tỉnh điều chỉnh. Đối với giao thông đối ngoại trong QH cần phải xây dựng 1 tuyến đường hoàn trả đảm bảo bố trí hợp lý. Đối với hạ tầng đường điện và đường nước ở các dự án trong QH cần phải thể hiện rõ đường cấp vào. Phòng KT-HT tham mưu cho UBND huyện có văn bản trả lời các Sở, ngành có liên quan của tỉnh đối với các vấn đề chưa rõ trong các dự án. Tập đoàn Mavin xây dựng danh giới điều chỉnh, hoàn thiện hồ sơ để gửi lại huyện.

Quốc Nghị