Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” – 04/10/2022.

Nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động PCCC, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, tổ chức và cá nhân, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội; ngày 12/7/2001, Chủ tịch nước đã công bố Luật Phòng cháy và chữa cháy và có hiệu lực từ ngày 04/10/2001. Để ghi nhớ công ơn to lớn của Bác Hồ kính yêu với công tác PCCC, Quốc hội đã thống nhất, quyết định lấy ngày 04/10 hàng năm là “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” và được quy định tại Điều 11 của Luật Phòng cháy và chữa cháy. Như vậy, ngày 04/10 thật có ý nghĩa và trở thành ngày truyền thống về PCCC, qua đó khơi dậy, nhắc nhở mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia công tác PCCC.

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện Đầm Hà tại Công văn số  2193/UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC” 04/10/2022 và nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân trong công tác PCCC, Công an huyện Đầm Hà đã phối hợp có hiệu quả với các ngành, các cấp và doanh nghiệp địa phương tiến hành tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền như: treo 32 băng rôn, khẩu hiệu chào mừng ngày toàn dân PCCC; tuyên truyền lưu động hướng dẫn các kỹ năng thoát hiểm và các điều kiện đảm bảo an toàn PCCC trên các tuyến đường ở 09 xã, thị trấn; tổ chức 02 buổi tuyên truyền công tác PCCC&CNCH cho 162 lượt người.

Tuyên truyền tại trường mầm non xã Đầm Hà

Để ngày 04/10/2022 “Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy” thực sự có ý nghĩa đi vào cuộc sống, cùng với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, mỗi người dân, mỗi chính quyền địa phương, mỗi cơ quan, đoàn thể cần tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, coi đó là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Có như vậy, công tác đảm bảo an toàn PCCC mới đạt được hiệu quả, tai nạn cháy, nổ mới từng bước được đẩy lùi, góp phần xây dựng tỉnh nhà và đất nước ngày càng bình yên, giàu mạnh.

Tổ chức tuyên truyền lưu động

Kiểm tra các co sở nguy hiểm cháy nổ

Hướng dẫn kỹ năng chữa cháy tại xã Đầm Hà

Tùng Anh – Công an huyện Đầm Hà