Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 6/10, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về chuyên đề đầu tư công và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về Tờ trình “Về việc xin ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công giai đoạn 2022 – 2025”; Tờ trình “ Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025”; Tờ trình “Về việc xin ý kiến phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2022”; Tờ trình “ Về việc quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công 2023 -2025”.

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy thống nhất chủ trương đối với nội dung các tờ trình tại hôi nghị. Đồng thời đề nghị các cơ quan chuyên môn rà soát lại các danh mục dự án; bổ sung, làm rõ lý do tăng, giảm tổng mức đầu tư, các hạng mục bổ sung, điều kiện về điều chỉnh dự án; đảm bảo phù thực hiện chặt chẽ các nội dung, thủ tục; thống nhất với người dân về điều chỉnh nội dung có liên quan, đặc là những nội dung có liên quan đến đơn thư; điều chỉ nguồn vốn, tổng mức đầu tư đảm bảo phù hợp. Làm rõ chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí đánh giá tác động môi trường. Thống nhất điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, tập trung vào một số dự án, công trình để hoàn thiện tiêu chí nông thôn mới và nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các xã, thị trấn rà soát lại các dự án, công trình để khẳng định tính cần thiết, hợp lý, khả thi khi triển khai thực hiện. Thường trực HĐND huyện chỉ đạo các tổ Hội đồng phát huy vai trò giám sát, tham gia ý kiến xây dựng các nội dung, kế hoạch đảm bảo tính khả thi, phục vụ tốt nhất cho yêu cầu phát triển, đáp ứng nhu cầu đời sống, nguyện vọng của nhân dân.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về kết quả triển khai các Kết luận của BCH, BTV và Thường trực Huyện ủy về đầu tư công, quản lý tài sản công; cho ý kiến về nội dung kỳ họp chuyên đề HĐND huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)