Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực HĐND huyện giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn

Ngày 6/10, Thường trực HĐND huyện đã tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực HĐND các xã, thị trấn quý III năm 2022 và sinh hoạt Chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND các cấp”. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Trong 9 tháng, Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND đã bám sát Chương trình công tác, giám sát đã xây dựng để tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, thẩm quyền; đạt nhiều kết quả tích cực. HĐND huyện đã tổ chức thành công 4 kỳ họp (3 kỳ họp chuyên đề) đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật; phối hợp với Ban thường trực Ủy ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND và Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức 9 hội nghị để các đại biểu tiếp xúc với cử tri tại địa bàn ứng với 523 cử tri tham gia; duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân hàng tháng tại trụ sở tiếp công dân huyện vào ngày mùng 1, 15 hàng tháng và tại nơi ứng cử Cấp huyện. Hoạt động giám sát tại kỳ họp đã được thực hiện nghiêm túc và có nhiều đổi mới. Thường trực HĐND huyện, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện thực hiện tốt chức năng giám sát thường xuyên và giám sát chuyên đề theo Nghị quyết đã ban hành. Đặc biệt là tổ chức 3 cuộc khảo sát đột xuất theo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân, khảo sát 1 cuộc theo chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.  Qua đó, kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri và nhân dân. Chất lượng hoạt động của Thường trực, các Ban, các Tổ đại biểu HĐND huyện được nâng lên.

Đồng chí Đào Biên Thùy – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện phát biểu tại hội nghị

Hoạt động của Thường trực HĐND các xã, thị trấn có sự đổi mới, nhất là hoạt động giám sát; Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân; tập trung thực hiện giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhất là những vấn đề bức xúc ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã thảo luận, tham gia ý kiến về Chuyên đề “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát tại kỳ họp của HĐND các cấp”; các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp trong thời gian tới.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kết luận tại hội nghị

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đề nghị: trong thời gian tới, Thường trực HĐND huyện, Thường trực HĐND các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường, nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát. Trong đó, tập trung nghiên cứu thực hiện Nghị quyết số 594 ngày 12/9/2022 về hướng dẫn hoạt động giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và đại biểu HĐND; Nghị quyết Ban hành Quy định về tiếp dân, phân loại, chuyển cơ quan có thẩm quyền để giải quyết, đôn đốc và giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri; Nghị quyết ban hành quy trình tiếp nhận, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân gửi đến HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026. Quan tâm chuẩn bị tốt các nội dung, chương trình tổ chức các kỳ họp theo quy định; tăng cường khảo sát thực tế để thẩm tra; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, chất vấn, trả lời chất vấn kỳ họp của HĐND các cấp; tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của công dân; giám sát công tác đầu tư công; đổi mới, phối hợp tổ chức tốt các buổi tiếp xúc cử tri; quan tâm tham mưu công tác quản lý trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị để triển khai có hiệu quả Nghị quyết các cấp, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2022.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)