Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp thường kỳ tháng 3

Sáng ngày 30/3/2024, UBND huyện họp thường kỳ tháng 3/2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tháng 03 và quý I/2024; triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024. Dự phiên họp có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, chủ trì phiên họp.

Trong quý I/2024, UBND huyện đã chủ động, quyết liệt chỉ đạo các ngành, các xã, thị trấn tích cực triển khai nhiệm vụ và đạt được kết quả tích cực trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất quý I/2024 trên 03 lĩnh vực ước đạt 2.120 tỷ đồng, bằng 21,6% KH, bằng 115,9%CK, trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 838 tỷ đồng, bằng 22,7% KH, bằng 112,3% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 556 tỷ đồng, bằng 18,7%KH, bằng 110,8%CK; tổng mức lưu chuyển hoàng hóa và thu dịch vụ đạt 726 tỷ đồng, bằng 22,9%KH, bằng 125%CK. Hoạt động công nghiệp, thương mại dịch vụ được duy trì và phát triển ổn định. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, các doanh nghiệp và hộ cá thể tiếp tục đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh để thúc đẩy phát triển kinh tế. Thu ngân sách được triển khai theo kịch bản đã đề ra. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, công tác quy hoạch, đất đai, giải phóng mặt bằng, tài nguyên và môi trường tiếp tục được tăng cường thực hiện. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao, tiếp tục được quan tâm; công tác an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ, đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Các cơ quan, đơn vị tham gia thảo luận

Tại cuộc họp, các cơ quan, đơn vị và thành viên UBND huyện đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tiếp theo. Trong đó tập trung vào các nhiệm vụ thực hiện thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công; công tác quản lý các quy hoạch, giao khu vực biển, triển khai đề án trồng cây ăn quả và phát triển rừng gỗ lớn; công tác cải cách hành chính…

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Rà soát lại các phương án phát triển sản xuất đối với các dự án, đề án về trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn, giao khu vực biển để triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo theo đúng tiến độ. Tập trung quyết liệt, thực hiện đồng bộ giải pháp triển khai hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; quan tâm nâng cao chất lượng và sản lượng các sản phẩm OCOP. Triển khai thực hiện các công trình đầu tư công 2024 theo kế hoạch. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước toàn diện trên các lĩnh vực, nhất là về quy hoach, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường. Quan tâm nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết dơn thư. Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, đảm bảo an sinh xã hội và an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị