Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Xã Đại Bình phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân”

Sáng ngày 30/3, xã Đại Bình đã tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người năm 2024 gắn với tổ chức giải Chạy tập thể lần thứ 30, giải Việt dã truyền thống lần thứ 53 năm 2024.

Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và “Ngày chạy Olympic – vì sức khỏe toàn dân” năm 2024 là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục – Thể thao Việt Nam ( 27/3/1946 – 27/3/2024). “Ngày chạy Olympic – Vì sức khỏe toàn dân” được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, tổ chức chính trị -xã hội và nhân dân, nhất là giới trẻ về đạo đức, lối sống và bình đẳng giới trong gia đình, về vai trò của tập luyện TDTT và rèn luyện thân thể đối với sức khỏe con người. Vận động đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện TDTT nâng cao sức khoẻ, tầm vóc, thể lực, phòng chống bệnh tật; xây dựng lối sống và môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân phục vụ học tập, lao động, sản xuất, xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đẩy mạnh phong trào “Khoẻ để lập nghiệp và giữ nước” trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh thiếu niên, lực lượng vũ trang, học sinh và toàn thể nhân dân trong xã.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng cuộc vận động

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và hơn 100 người đại diện cho các tầng lớp nhân dân, cán bộ, công chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên,… trên địa bàn xã đã tham gia chạy nhằm hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024.

                                                                                    Thu Hiền (TTTT-VH)