Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 7

Ngày 27/7, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 7; triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 8 năm 2023. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Dự họp có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện; đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí thành viên UBND huyện; Lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị liên quan.

Trong tháng 7, tình hình kinh tế – xã hội của huyện tiếp tục được duy trì, phát triển ổn định. Huyện đã tập trung chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai gieo trồng vụ mùa; tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án phát triển vùng cây ăn quả tập trung, trồng rừng gỗ lớn và trồng  1 tỷ cây xanh đảm bảo theo kế hoạch. Chăn nuôi phát triển ổn định. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 730 tấn, luỹ kế ước đạt 7.930 tấn, đạt 70,2% kế hoạch, bằng 96,6% cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng đạt 154,7 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.259,5 tỷ đồng, bằng 49,6% kế hoạch, tăng 17,8% cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 190,3 tỷ đồng, lũy kế đạt 1.350,4 tỷ đồng, bằng 52,3% kế hoạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ. Công tác thủy lợi, phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn được đẩy mạnh. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, OCOP được quan tâm triển khai tích cực. Tổng thu ngân sách nhà nước (đến ngày 19/7) đạt 688.972 triệu đồng đạt 109% dự toán tỉnh giao, 107% dự toán huyện giao. Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB, trật tự đô thị và tài nguyên môi trường được quan tâm thực hiện. Huyện đã tổ chức thành công Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng huyện đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch chung mở rộng Thị trấn Đầm Hà đến năm 2040; thẩm định đồ án quy hoạch xây dựng của 8 xã, hoàn thiện hồ sơ xin ý kiến sở Xây dựng; rà soát, điều chỉnh quy hoạch khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà; xin chủ trương lập quy hoạch chung đảo Núi Cuống, xã Đại Bình. Trong tháng 7, đã thành lập mới thêm 4 Hợp tác xã. Công tác văn hoá xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. Kết quả triển khai thực hiện chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện, đã có 13/13 hộ khởi công xây mới; 7/11 hộ đã khởi công sửa chữa, trong đó 1 hộ đã hoàn thành sửa chữa nhà. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định, quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến tập trung vào các nội dung về thu ngân sách, cải cách hành chính, công tác quy hoạch, xây dựng nông thôn mới, triển khai đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ phát triển sản xuất; công tác văn hóa thông tin, tuyên truyền; công tác chuyển đổi số, đảm bảo an ninh mạng.v.v.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện kết luận tại phiên họp

Kết luận tại phiên họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: trong thời gian tới, các xã, thị trấn, phòng chuyên môn của huyện cần tập trung triển khai các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp thứ 14 HĐND huyện khóa V, nhất là các nghị quyết liên quan đến đầu tư công; xây dựng dự toán ngân sách năm 2024 đảm bảo đúng tiến độ, hướng dẫn; tiếp tục triển khai công tác quy hoạch, hoàn thiện quy hoạch chung các xã, thị trấn, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết; đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch khu dân cư phía Nam trung tâm thị trấn Đầm Hà; hoàn thiện hồ sơ đề nghị huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; triển khai hiệu quả đề án trồng cây ăn quả, trồng rừng gỗ lớn, hỗ trợ phát triển sản xuất; quan tâm giải quyết việc làm; đẩy mạnh cải cách hành chính; tổ chức tốt hội nghị phân tích các chỉ số cải cách hành chính; tăng cường công tác bảo mật, đảm bảo an ninh mạng; chuẩn bị tốt các nội dung cho kỳ họp của HĐND sắp tới; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của huyện; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới; tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực PCTT-TKCN theo quy định; quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)