Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 2/2019

Ngày 27/2/2019, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2 năm 2019 để đánh giá tình hình phát triển kinh tế – xã hội trong tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Trong tháng 2, tình hình KT – XH trên địa bàn huyện tiếp tục có chuyển biến tích cực. Sản xuất nông nghiệp được triển khai kịp thời, đúng khung thời vụ, đối với cây lúa toàn huyện đã gieo mạ và gieo sạ ước đạt 700 ha đạt 60% KH, các loại cây trồng cạn như ngô, tương, lạc, đậu các loại diện tích gieo trồng ước đạt trên 90%KH vụ Xuân 2019; tình hình đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Toàn huyện đã trồng được 6.404 cây phân tán đạt 18%KH bằng 427%CK, sản lượng thuỷ sản ước đạt 510 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 13.749 tỷ đồng bằng 19,6% KH  tăng 6,5% CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 24/02/2019 đạt 7.040 triệu đồng. Chương trình xây dựng NTM, 135 và chương trình OCOP tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Công tác xây dựng chính quyền; Cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thanh tra, tư pháp; Công tác quy hoạch, XDCB, thu hút đầu tư, GPMB và TNMT, đấu giá QSD đất ở; cải cách hành chính, các lĩnh vực văn hóa xã hội trong tháng được triển khai và thực hiện tốt. Tình hình An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Các đại biểu tham gia thảo luận tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 2, nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2019 và Đề án chuyển đổi nghề, nâng cấp tàu cá công suất nhỏ hoạt động khu vực ven bờ trên địa bàn huyện đến năm 2020.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đánh giá cao những kết quả đạt được trong tháng 2. Đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các cơ quan, các ngành chức năng của huyện, các xã, thị trấn tiếp tục tập trung hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ xuân, duy trì và phát triển chăn nuôi; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi; thường xuyên tổ chức kiểm tra xả thải của các doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường quản lý, khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; quan tâm xây dựng mô hình nông nghiệp hữu cơ, duy trì phát triển mô hình trồng rau trong nhà màng; tăng cường công tác kiểm tra, bảo vệ hệ thống kênh mương nội đồng để đảm bảo nước tưới cho cây trồng; tập trung hỗ trợ về cơ chế, chính sách đối với các hộ kinh doanh, các HTX, doanh nghiệp phát triển trên địa bàn; rà soát lại các cơ sở tiểu thủ công nghiệp gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư để có giải pháp di dời đến khu công nghiệp tập trung của huyện; tập trung đẩy mạnh công tác GPMB, xây dựng cơ bản và quy hoạch; các xã Quảng Lâm, quảng Lợi, Quảng An tập trung triển khai xây dựng NTM để về đích theo đúng kế hoạch. Tăng cường thu ngân sách, quản lý vệ sinh ATTP trên địa bàn, duy trì và tăng chỉ số cải cách hành chính của huyện, làm tốt công tác quản lý Nhà nước trên địa bàn.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà