Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10/2022

Ngày 25/10/2022, UBND huyện đã họp phiên thường kỳ tháng 10 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2022 và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong tháng 10, tình hình KT-XH trên địa bàn huyện được duy trì và phát triển ổn định. Tổng sản lượng thuỷ sản trong tháng ước đạt 725 tấn, luỹ kế ước đạt 10.432 tấn đạt 99,8%KH bằng 134%CK. Giá trị sản xuất Công nghiệp, TTCN đạt 68,557 tỷ đồng; lũy kế 10 tháng năm 2022 đạt 647,198 tỷ đồng, bằng 82,3% KH năm và tăng 17,6 % so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ đạt 190,3 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 15/10/2022 đạt 144.571 triệu đồng, bằng 76% DT tỉnh giao bằng 73% DT huyện giao. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình OCOP được triển khai tích cực. Công tác xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư, quản lí tài nguyên, môi trường được đẩy mạnh. Công tác văn hóa, y tế, giáo dục được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Các đại biểu phát biểu thảo luận tại cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã phát biểu thảo luận tập trung vào các nội dung liên quan đến xây dựng NTM, chỉnh trang đô thị, công tác QH, KH sử dụng đất, thu thuế, bảo vệ rừng…

Đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện kết luận cuộc họp.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Việt Dũng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị, trong thời gian tới, các đơn vị cần tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân triển khai tốt sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023, đặc biệt triển khai tốt việc chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các xã, thị trấn tập trung hỗ trợ nhân dân về phương thức tổ chức sản xuất đảm bảo mang lại hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh việc sản xuất, tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, công tác GPMB đối với các dự án, công trình để tạo điều kiện thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại huyện. Chuẩn bị tốt KH phát triển kinh tế, xã hội năm 2023. Tiếp tục rà soát để phủ kín QH bằng các QH chi tiết. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; quan tâm công tác y tế, giáo dục; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Quốc Nghị