Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 25/10, Đoàn giám sát của Ủy ban kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện về giám sát một số cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy trong công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022”.

Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các cơ quan, ban Xây dựng Đảng, văn phòng Huyện ủy.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Đầm Hà đã chủ động xây dựng, ban hành chương trình hành động, kế hoạch, các văn bản tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/11/2021 của BCH Đảng bộ Tỉnh “về phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã kịp thời quán triệt, triển khai sâu rộng các kết luận, quy định của Trung ương khóa XIII; các nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV, Đảng bộ huyện khóa XXV theo hình thức trực tuyến, kết hợp với trực tiếp; chỉ đạo xây dựng các văn bản cụ thể hóa tổ chức thực hiện tại địa phương, đơn vị; tập trung chỉ đạo rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, phát huy dân chủ ở cơ sở, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân và vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội. Nhiều chỉ tiêu về kinh tế – xã hội đạt và vượt kế hoạch, cùng kỳ. Kinh tế của huyện duy trì và tăng trưởng tốt. Trong 9 tháng đầu năm, giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực đạt 4.785 tỷ đồng, bằng 69,2% KH, tăng 24,6% CK. Trong đó, giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng 22,8% so với CK. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến 15/10/2022 đạt 144.571 triệu đồng, bằng 76% dự toán tỉnh giao, bằng 73% dự toán huyện giao. Thực hiện giải ngân vốn đầu tư XDCB đạt 361.945đồng, đạt 81,67% kế hoạch vốn. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực. Huyện có 5/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện đạt 7/9 tiêu chí, 34/38 chỉ tiêu về xây dựng NTM nâng cao. Văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng an ninh được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Thành – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận những kết quả huyện Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời đề nghị huyện làm rõ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến triển khai các khu công nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các cụm công nghiệp, các vướng mắc liên quan đến quản lý, phát triển rừng; làm rõ các giải pháp về thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công; khó khăn, vướng mắc, tiến độ chuẩn bị đầu tư và các đề xuất liên quan đến trường học; tiếp tục thực hiện tốt các quy định, quy chế làm việc; quan tâm chỉ đạo, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, các chỉ tiêu về phát triển đảng viên. Đồng chí đề nghị, trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia của các thành viên trong đoàn giám sát, huyện bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo liên quan đảm bảo theo đúng hướng dẫn.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)