Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Thường trực Tỉnh ủy

Ngày 24/10, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì cuộc họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy để cho ý kiến báo cáo tiến độ triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo và giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh, cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Tại điểm cầu huyện Đầm Hà, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, thời gian qua tỉnh đã tập trung ưu tiên dành nguồn lực lớn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy về phát triển bền vững kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo vững chắc QP-AN ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh. Cấp ủy, chính quyền các cấp thường xuyên chỉ đạo, tổ chức thực hiện, kiểm điểm tiến độ triển khai từng tiêu chí, chỉ tiêu trong chương trình. Đặc biệt, người đứng đầu cấp ủy đã dành nhiều thời gian đi cơ sở để kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình triển khai và kịp thời có những chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn. Tỉnh đã ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo, kết luận làm cơ sở hướng dẫn, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai xây dựng NTM hiệu quả. MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội, các hội đoàn thể đã tích cực tuyên truyền vận động nhân dân, doanh nghiệp tham gia đóng góp nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tuyên truyền vận động phát triển sản xuất…

Với sự vào cuộc của các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự đồng thuận cao của cộng đồng, nhất là người dân, các tiêu chí, chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế-xã hội gắn với đảm bảo QP-AN vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hảo đảo, giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh đảm bảo tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo chung của tỉnh và tăng đều ở các địa phương.

Trong 98/98 xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2016-2020 thì đến nay đã cơ bản đạt tiêu chí nông thôn mới gian đoạn 2021-2025. Hiện nay, các xã đang tập trung hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu và nâng cao chất lượng các tiêu chí, phấn đấu hoàn thành trong năm 2022 và đảm bảo có ít nhất 40% số xã trên địa bàn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Đối với các địa phương cấp huyện, huyện Ba Chẽ  đạt 9/9 tiêu chí và 36/36 chỉ tiêu; huyện Bình Liêu đạt 7/9 tiêu chí và 30/36 chỉ tiêu. Các huyện Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Cô Tô tập trung nâng cao các tiêu chí để đáp ứng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2022 và năm 2023. Các thị xã, thành phố tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí, chỉ tiêu để đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và công nhận các phường đạt chuẩn đô thị văn minh…

Các cơ chế, chính sách cụ thể thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh, nhất là các chính sách an sinh về y tế, giáo dục, giảm nghèo, tín dụng chính sách xã hội được triển khai đảm bảo kịp thời, các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội được duy trì và phát huy hiệu quả. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, không để xảy ra các “điểm nóng”, “điểm phức tạp” về an ninh trật tự tại địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.

Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao kết quả đạt được trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới, hải đảo và giảm nghèo bền vững gắn với Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 50/NQ-HĐND ngày 13/10/2021 của HĐND tỉnh trên toàn tỉnh.

Tuy nhiên, để chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng NTM, Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy, Nghị quyết 50 của HĐND tỉnh cũng như các chỉ đạo của tỉnh đi vào thực chất hơn, hiệu quả hơn, hướng đến mục tiêu người dân ở khu vực nông thôn, miền núi, biên giới, hải đảo có chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn, không chỉ thoát nghèo bền vững, người dân có thể cuộc sống khá giả hơn, vươn lên làm giàu từ lợi thế tự nhiên của địa phương; Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Nhiệm vụ quan trọng là phải nâng cao hiệu lực, hiệu quả, lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện, nhất là ở cấp huyện, cấp cơ sở. Trong đó, cấp ủy chính quyền các cấp phải căn cứ thực tiễn địa phương và mục tiêu đại hội cấp mình đặt ra để xây dựng mục tiêu, giải pháp cho từng năm, từng giai đoạn. Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2023, cần có giải pháp để phát triển sản xuất, hạ tầng phục vụ sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân; giai đoạn 2023-2024, cần có giải pháp để các hộ dân không tái nghèo, nâng cao mức thu nhập cho người diện cận nghèo.

Tiến hành sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết 19 kết hợp với sơ kết chương trình OCOP giai đoạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ giai đoạn tới để tiếp tục phát huy thương hiệu, vùng sản xuất hàng hóa đã được gây dựng nên. Quan tâm hơn nữa tới phát triển giáo dục, nhất là giáo dục vùng khó  để giáo dục ở vùng này có điều kiện phát triển mới, gắn đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.

Cùng với tập trung hoàn thành hồ sơ đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM, từ nay đến cuối năm, các địa phương cần tập trung hoàn thành và nâng cao chất lượng chỉ tiêu, tiêu chí đảm bảo chất lượng.

Nghe và cho ý kiến về các công trình gắn biển chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh  30/10/1963 – 30/10/2023, Thường trực Tỉnh ủy nêu rõ: Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong đời sống kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội của tỉnh; là dịp để tổng kết, nhìn nhận, đánh giá, khẳng định những kết quả đạt được qua 60 năm xây dựng và phát triển của tỉnh Quảng Ninh với nhiều thành tựu nổi bật, toàn diện; củng cố niềm tin, niềm tự hào, khích lệ, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, con người Quảng Ninh, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, truyền thống cách mạng và văn hóa, sự năng  động và khát vọng đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, vượt lên mạnh mẽ và bền vững của nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh, quyết tâm vượt qua khó khăn, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV. Vì vậy, các công trình gắn biển chào mừng phải thực sự có ý nghĩa, tiêu biểu thuộc các lĩnh vực; đảm bảo tiến độ, chất lượng, quá trình triển khai thực hiện không vi phạm các quy định của pháp luật.

                                                                        Thu Hiền (Theo Báo Quảng Ninh)