Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10/2020

Ngày 28/10/2020, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2020 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 10 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Tham dự phiên họp có đồng chí Đào Biên Thùy, Phó chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ tịch UBND các xã, thị trấn.

Trong tháng 10/2020, với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện, sự tích cực vào cuộc của các cấp các ngành, địa phương và nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực: Toàn huyện đã thu hoạch được 505 ha lúa mùa trung vụ, trồng được 47 ha rừng sản xuất tập trung, tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 769 tấn bằng 98,0 % CK; Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN thực hiện đạt 81,26 tỷ đồng; tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 23/10 đạt 79.111 triệu đồng, bằng 128% DT tỉnh giao bằng 109% DT huyện giao; Chương trình nông thôn mới, OCOP được triển khai tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT . Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm; tích cực mời gọi, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn; Công tác thanh tra được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, báo cáo tiến độ  xây dựng nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, tiến độ GPMB các dự án, công trình; tiến độ đầu tư công và giải ngân vốn; công tác quản lý thuế trong hoạt động xây dựng…

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thu hoạch lúa mùa và triển khai vụ đông xuân theo đúng kế hoạch, phát triển mạnh cây rau màu; các xã tập trung hoàn thiện hồ sở xây dựng NTM nâng cao, đạt chuẩn NTM, tích cực chỉnh trang đường làng ngõ xóm; tập trung vào công tác thu ngân sách trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải ngân vốn, GPMB, hoàn thiện KH đầu tư công năm 2021; tích cực hỗ trợ DN, HTX phát triển, vận động thành lập DN và HTX mới; khẩn trương hoàn thành quy hoạch vùng huyện, quy hoạch mở rộng thị trấn, khu dân cư, xây dựng cẩm nang thu hút đầu tư; triển khai quy hoạch nuôi trồng thủy sản trên biển, bãi triều; rà soát tổng hợp lại các danh mục, dự án cần thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, rừng và đất lúa; tập trung tuyên truyền kích cầu du lịch, tiêu thụ nông sản và các sản phẩm OCOP; tăng cường công tác quản lý nhà nước về mọi mặt, rà soát lại các ý kiến, kiến nghị của cử tri để giải quyết dứt điểm; tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên không gian mạng, các xã, thị trấn tăng cường kiểm soát tình hình địa bàn; tập trung làm tốt công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo ANTT, ATGT, triển khai thực hiện quyết liệt Chỉ thị 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác quản lý khai thác, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh”; tăng cường công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, tăng cường quản lý TNMT, đầu tư xây dựng cơ bản.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà