Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 10/2019

Ngày 22/10, đồng chí Trần Việt Dũng- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 10/2019 nhằm đánh giá kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng 10; tình hình kinh tế xã hội và thu chi ngân sách năm 2019; kế hoạch phát triển năm 2020 và triển khai một số nội dung trong thời gian tới.

Trong 9 tháng với sự chỉ đạo điều hành linh hoạt, quyết liệt của tập thể lãnh đạo UBND huyện, các thành viên UBND huyện, sự tích cực vào cuộc của các cấp các ngành, địa phương và nhân dân nên tình hình kinh tế – xã hội của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực: Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17% CK, Thương mại, dịch vụ tăng 14% so với CK, tốc độ thu ngân sách trên địa bàn đạt cao; Chương trình nông thôn mới, chương trình 135 được triển khai tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT tạo không khí phấn khởi, thu hút động đảo nhân dân trong và ngoài huyện tham gia; lĩnh vực du lịch bước đầu có khởi sắc. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường, công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm; tích cực mời gọi, thu hút các nhà đầu tư đến tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn. Các chỉ số về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng cao; chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) năm 2018 đứng thứ 2/14 huyện thành phố; công tác tổ chức, cán bộ đặc biệt quan tâm đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công tác thanh tra được triển khai kịp thời, đảm bảo đúng tiến độ; công tác quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Các xã, thị trấn tham gia ý kiến tại phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận, báo cáo tiến độ triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135, ứng dụng KHKT trong sản xuất nông nghiệp, giải pháp giảm nghèo, tiến độ GPMB các dự án, công tác chỉnh trang đô thị…

Kết luận phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, hoàn thiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020 để trình BTV trong kỳ họp tới; 02 xã Quảng Lợi, Quảng An tập trung hoàn thành các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông thôn mới; Các địa phương quan tâm đánh giá tiêu chí thu nhập, rà soát hộ nghèo, vận động người dân tự nguyện viết đơn phấn đấu thoát nghèo; Tập trung thu hút đầu tư, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; Đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, hoàn tất công tác thanh quyết toán; Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực nhất là đất đai, TNMT, hoàn chỉnh các quy hoạch, đẩy mạnh cải cách hành chính, thu ngân sách; thực hiện tốt công tác tuyển quân; nắm chắc tình hình, kiểm soát về giao thông, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn.

                                                              Minh Hải