Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 1/2022

Sáng ngày 19/1/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 2 năm 2022. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận đánh giá làm rõ những kết quả đạt được và những hạn chế tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội tháng 1. Trong tháng 1, sản xuất nông – lâm – thủy sản có bước phát triển: Diện tích gieo trồng cây vụ Đông – Xuân năm 2021-2022 trên địa bàn toàn huyện ước đạt 779,7 ha bằng 147,2%CK; đàn gia súc, gia cầm phát triển ổn định; UBND huyện đã chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây Xuân Nhâm dần năm 2022, trong tháng diện tích trồng rừng tập trung đạt 50 ha, diện tích khai thác rừng sản xuất đạt 35 ha; sản lượng khai thác gỗ 2.450 m3 đạt 251.2%CK; sản lượng thuỷ sản tháng 01 ước đạt 562 tấn. Chương trình xây dựng NTM, OCOP được quan tâm triển khai thực hiện. Giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 58,523 tỷ đồng bằng 6,65% KH năm, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng mức l­ưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 148,3 tỷ đồng bằng 7,4% kế hoạch và tăng 15,3 % so cùng kì. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến ngày 16/01/2022 đạt 3.278 triệu đồng, bằng 2% dự toán tỉnh giao, 1% dự toán huyện giao, bằng 12% CK; trong đó huyện thu 3.172 triệu đồng. Công tác quy hoạch, XDCB, GPMB và Đấu giá QSDĐ, TTĐT và TNMT, công tác giáo dục, y tế, văn hóa thông tin, tuyên truyền được quan triển khai thực hiện có hiệu quả…

Tại phiên họp, các đại biểu đã thảo luận những nội dung quan trọng khác như: Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022; KH triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn huyện năm 2022; Đề án phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm nông-lâm-thủy sản trên địa bàn huyện; Đề án triển khai chuyển đổi số và KH giảm nghèo năm 2022 của huyện.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện, kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận tại phiên họp, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện đề nghị thời gian tới các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trong đó cần quan tâm rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, lực lượng phục vụ phòng chống dịch; tổ chức kiểm tra các nhà hàng, quán ăn trong công tác phòng, chống dịch; các xã, thị trấn chủ động kiểm soát chặt chẽ người vào địa bàn. Các đơn vị chủ động triển khai nhiệm vụ năm 2022; các xã, thị trấn tập trung vận động nhân dân tích cực sản xuất, chủ động phòng chống rét cho vật nuôi; chuẩn bị phương án về phát triển kinh tế biển và chăn nuôi gia súc để đảm bảo tăng về số lượng và chất lượng. Tập trung phát triển các xưởng sản xuất nông sản, đẩy mạnh thu hút đầu tư đối với các dự án. Quan tâm thực hiện tốt công tác thu ngân sách, xây dựng cơ bản, giải ngân vốn và GPMB. Các xã tập trung triển khai chương trình xây dựng NTM theo KH; tập trung hoàn thiện QH vùng, QH mở rộng thị trấn, điều chỉnh QH nông thôn mới, QH sử dụng đất năm 2022, QH lâm nghiệp quốc gia gắn với bảo vệ rừng. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại của người dân, tập trung giải quyết sớm và dứt điểm các vụ việc kéo dài. Tăng cường công tác quản lý nhà nhước trên các lĩnh vực, đảm bảo ATTP, ATGT, an ninh trật tự dịp trước, trong và sau tết. Đối với các nội dung khác các cơ quan chuyên môn tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu để hoàn chỉnh nội dung.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH