Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị BTV Huyện ủy tháng 1/2022

Chiều ngày 19/1/2022, BTV Huyện ủy đã họp để nghe và cho ý kiến về kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 và một số nội dung quan trọng. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, chủ trì hội nghị.

Theo kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022, sản xuất trong lĩnh vực nông, lâm, thủy sản phấn đấu đạt 2.780 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất Công nghiệp, Tiểu thủ công nghiệp – Xây dựng phấn đấu đạt 2.080 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ; Sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 900 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; Xây dựng đạt 1.180 tỷ đồng, tăng 48,4% so với cùng kỳ. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ phấn đấu đạt 2.050 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Tổng thu NSNN trên địa bàn phấn đấu đạt 228.200 triệu đồng, bằng 119,9% dự toán tỉnh giao, tăng 5% so với cùng kỳ. Kịch bản tăng trưởng kinh tế cũng xây dựng các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể gắn với trách nhiệm của từng ngành, đơn vị, địa phương nhằm phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, chương trình công tác đề ra.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy, kết luận các nội dung tại hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đề nghị cần bổ sung vào kịch bản thêm những nhận định về điều kiện thuận lợi để giúp cho kinh tế huyện phát triển trong năm 2022 như các QH sắp được phê duyệt, các cơ chế chính sách của tỉnh sắp được ban hành; đồng thời, cũng cần làm rõ hơn những khó khăn, kết cấu của kịch bản cần đi thẳng vào từng lĩnh vực, xác định rõ lĩnh vực tăng trưởng chủ lực tronmg năm 2022, làm rõ những nhân tố chính giúp cho tăng trưởng kinh tế trên các lĩnh vực. Đối với giải pháp thực hiện cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đã triển khai thực hiện hiệu quả trong năm 2021, đặc biệt cần tập trung vào giải pháp phát triển kinh tế trong nhân dân.  Đối với lĩnh vực thu ngân sách cần tăng cường việc giao thu thuế phí cho các địa phương. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu cho hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2022 trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của BTV Huyện ủy để ban hành theo kế hoạch.

Tại hội nghị, BTV Huyện ủy cũng đã cho ý kiến về Đề án và Nghị quyết phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với chế biến sản phẩm Nông – Lâm – Thủy sản huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025 gắn với bầu cử Trưởng thôn, bản, khu phố và một số nội dung quan trọng khác.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH

Trả lời