Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe và cho ý kiến về một số nội dung

Sáng ngày 9/10/2023, UBND huyện đã tổ chức họp để nghe và cho ý kiến về một số nội dung thuộc thẩm quyền. Dự họp có các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND huyện đã nghe và cho ý kiến về kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023. Theo báo cáo, đối với hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt NTM nâng cao, trên cơ sở kết quả thẩm tra của các sở, ngành và kết quả về sự hài lòng của người dân đề nghị công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, UBND huyện đã tiếp thu, giải trình và hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022 gửi tỉnh theo quy trình và thẩm quyền; UBND tỉnh cũng đã trình hồ sơ của huyện Đầm Hà để Trung ương xem xét, công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022. Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo bổ sung thông tin và kết quả xây dựng NTM trên địa bàn huyện của Văn phòng điều phối NTM Trưng ương, UBND huyện đã giao cho các cơ quan chuyên môn hoàn thiện các nội dung này. UBND huyện đã hoàn thiện hồ sơ để trình cấp tỉnh thẩm định, xem xét công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện năm 2022. Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM 10 tháng năm 2023: Năm 2023 có 2 xã xây dựng NTM nâng cao Quảng An, Quảng Lâm, đến nay bình quân đạt 16/19 tiêu chí, 69,5/75 chỉ tiêu; 2 xã xây dựng NTM kiểu mẫu là xã Tân Lập và Tân Bình, đến nay bình quân đạt 3/6 tiêu chí, 10/14 chỉ tiêu.

Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị đối với hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2022, các cơ quan, đơn vị liên quan cần tiếp tục bổ sung hoàn thiện hồ sơ minh, các xã tiếp tục hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí còn thiếu, cần có cách thức giải trình phù hợp đối với một số nội dung để minh chứng. Đối với nhiệm vụ xây dựng NTM trong thời gian tới cần tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho sản xuất và đời sống nhân dân vùng khó, hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, hạ tầng kỹ thuật ở các vùng sản xuất tập trung công nghệ cao; tập trung phát triển sản xuất theo hướng sử dụng công nghệ cao ở các lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, sản xuất các sản phẩm trồng trọt theo hướng hữa cơ, phát triển lâm nghiệp theo hướng bền vững; tập trung hoàn thiện, nâng cao các chỉ tiêu, tiêu chí về môi trường và chất lượng môi trường sống ở nông thôn, xây dựng xã, thôn thông minh; nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, kết luận các nội dung

Tại cuộc họp, UBND huyện cũng đã nghe và cho ý kiến đối với các nội dung về kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo 9 tháng năm 2023; Công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các trang thiết bị giáo dục đã được trang sắm; Kế hoạch tổ chức gặp mặt kỷ niệm “Ngày Doanh Nhân Việt Nam 13/10” và một số nhiệm vụ khác.

Quốc Nghị