Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023

Ngày 8/10, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện  đã chủ trì cuộc họp để kiểm điểm tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng năm 2023 và kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.

Theo báo cáo, tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2023 huyện Đầm Hà là 344.935 triệu đồng, gồm: Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ trực tiếp cho dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản tại Đầm Hà là 3.345 triệu đồng; Vốn chương trình phát triển Bền vững KTXH đồng bào thiểu số là 34.000 triệu đồng; Nguồn chấm điểm là 156.934 triệu đồng; Vốn chương trình NTM tỉnh hỗ trợ là 38.656 triệu đồng; Nguồn cấp quyền sử dụng đất là 75.000 triệu đồng; Vốn theo Nghị quyết số 99/2022/NQ-HĐND là 37.000 triệu đồng. Đến ngày 06/10/2023, đã giải ngân 176.029 triệu đồng, bằng 59,13% kế hoạch vốn được giao đầu năm. Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách tỉnh đạt 99,99%; Nguồn chấm điểm đạt 67,59%; Vốn chương trình phát triển Bền vững KTXH đồng bào thiểu số đạt 100%; Các chương trình mục tiêu Quốc gia đạt 53,95%.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả, khó khăn, vướng mắc, giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện đề nghị: Các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện uỷ về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023; phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Đối với các nguồn vốn đã được phân bổ, hoàn thành giải ngân trước ngày 20/10/2023; tập trung thanh quyết toán các công trình; các xã khẩn trương phân bổ, giải ngân vốn chấm điểm bổ sung; hoàn thành giải ngân vốn đối với Quy hoạch chi tiết điểm dân cư khu trung tâm các xã trước 15/10…

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về triển khai kế hoạch đầu tư công 2024.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)