Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Khai mạc diễn tập chiến đấu các xã và các đơn vị Tự vệ trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023

Ngày 9/10, Ban chỉ đạo (BCĐ) diễn tập huyện Đầm Hà đã tổ chức khai mạc Diễn tập chiến đấu xã Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân và các đơn vị Tự vệ trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023. Tới dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ, Trưởng BCĐ diễn tập; đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện, Phó Trưởng BCĐ diễn tập; đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập; các đồng chí Thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Tổ  đạo diễn, Tổ bảo đảm diễn tập huyện; lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo các xã, thị trấn; Chỉ huy trưởng, chính trị viên BCHQS, Trưởng Công an các xã, thị trấn; lãnh đạo và chuyên trách quân sự các đơn vị Tự vệ; các đồng chí trong khung diễn tập.

Cuộc diễn tập chiến đấu xã Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân và các đơn vị Tự vệ trong khu vực phòng thủ huyện năm 2023 được tiến hành theo các giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ)  thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển lực lượng vũ trang từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ, chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Thông qua diễn tập nhằm nâng cao hiệu quả trong vận hành cơ chế, thực hiện chức năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các xã và các cơ quan, tổ chức; phát huy vai trò của Ban CHQS, Công an phối hợp với các ngành, đoàn thể của xã tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ  xây dựng và bảo vệ địa phương. Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, giữ vững địa bàn trong mọi tình huống; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng an ninh trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện, Phó Trưởng ban Thường trực BCĐ, Trưởng Ban Tổ chức diễn tập nhấn mạnh: Diễn tập chiến đấu cấp xã và các đơn vị Tự vệ trong khu vực phòng thủ huyện là một trong những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hoá quan điểm, đường lối quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân của Đảng; hoàn thiện và nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền và khả năng tham mưu của các ban, ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng, an ninh; nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy của lực lượng vũ trang, khả năng hoạt động chiến đấu phòng thủ của lực lượng dân quân tự vệ cơ sở; kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện kế hoạch chiến đấu phòng thủ; thực hiện tốt việc kết hợp kinh tế – quốc phòng, an ninh, quốc phòng, an ninh – kinh tế. Đồng thời nâng cao tinh thần cảnh giác phòng chống hiệu quả chiến lược “diễn biến hòa bình”, “bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch; nâng cao khả năng SSCĐ; góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ANCT-TTATXH, tạo động lực thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển. Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao, đồng chí yêu cầu Ban Tổ chức, Tổ đạo diễn, các đơn vị tham gia diễn tập cần: Tổ chức triển khai phổ biến, quán triệt sâu sắc các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập huyện nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và cán bộ, Đảng viên về mục đích ý nghĩa của cuộc diễn tập, qua đó xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân để tham gia diễn tập đạt kết quả cao nhất; làm tốt công tác phối hợp giữa các tổ chức, ban ngành, đoàn thể, đơn vị và lực lượng vũ trang trên địa bàn; phát huy sức mạnh tổng hợp trong diễn tập; đảm bảo vận hành tốt các nội dung diễn tập theo cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự, công an và các ngành đoàn thể tham mưu theo chức năng, nhiệm vụ; thực hiện cuộc diễn tập nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, sát thực tế, không làm ảnh hưởng lớn đến các hoạt động phát triển KT-XH của địa phương, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, phương tiện và vũ khí trang bị kỹ thuật. Sau diễn tập, cần kịp thời điều chỉnh bổ sung các phương án sẵn sàng chiến đấu, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả một cách khách quan, toàn diện đặc biệt là những kết quả đã đạt được và đề ra biện pháp khắc phục những thiếu sót tồn tại, giải quyết nhanh gọn mọi việc sau diễn tập.

Hội nghị Đảng uỷ (mở rộng) ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển LLVT xã từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên SSCĐ cao, chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Hội nghị UBND triển khai nhiệm vụ chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng

Hành động của Ban CHQS, Công an, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã khi nhận Mệnh lệnh, Chỉ thị, Quyết định và Thông báo của cấp trên về chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ từ thường xuyên

Thực binh xử trí tình huống chiến đấu bảo vệ Trụ sở Đảng uỷ, HĐND, UBND xã

Ngay sau khai mạc, xã Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân và các đơn vị Tự vệ trong khu vực phòng thủ huyện đã triển khai diễn tập các nội dung theo kế hoạch.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)