Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp nghe báo cáo tiến độ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy

Ngày 03/4/2023, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tiến độ và công tác xử lý các vi phạm theo Chỉ thị 13-CT/TU ngày 10/8/2021 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững thủy sản trên địa bàn huyện.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các xã: Tân Bình, Đại Bình, Tân Lập, Đầm Hà báo cáo tiến độ, kết quả, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai xử lý các vi phạm trong hoạt động nuôi trồng thủy sản trên khu vực biển của địa phương, trong đó tập trung kiểm tra và xử lý đối với các hộ nuôi thủy sản (nuôi hầu) chưa được cấp có thẩm quyền cấp phép, chưa chuyển đổi phao xốp sang vật liệu nuôi biển theo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08: 2020/QN).

Đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Các đại biểu cũng đã tập trung bàn, đề xuất các giải pháp để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 13 của BTV Tỉnh ủy. Kết luận  cuộc họp đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu: Các ban, ngành huyện tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xử lý nghiêm các cơ sở ươm, nuôi và cung ứng giống có dấu hiệu vi phạm. Đội Quản lý thị trường số 02 tăng cường kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu nổi, kiên quyết xử lý các cơ sở không đạt chuẩn, không đảm bảo chất lượng theo quy định. Tổ chức thu gom phao xốp và có biện pháp quản lý, tránh phát tán trước khi thu gom. Trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm các đơn vị thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ theo các quyết định. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền người dân hiểu biết quy định của pháp luật trong nuôi trồng thuỷ hải sản để đảm bảo tránh gây ô nhiễm môi trường.

          Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)