Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiên quyết xử lý vi phạm trong nuôi trồng thủy sản

Ngày 4/4/2023, Đoàn liên ngành của huyện tiếp tục thực hiện việc kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện Chỉ thị số 13 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường công tác quản lý và phát triển bền vững nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện.

Theo đó, Đoàn liên ngành của huyện đã tổ chức kiểm tra 8 cơ sở nuôi thủy sản (nuôi hầu) trên biển, trong đó đã lập biên bản cam kết, yêu cầu 02 cơ sở nuôi ngoài điểm quy hoạch tại xã Tân lập (khoảng 4 ha/3.000 phao), cam kết di dời các dây hầu ra khỏi khu vực vi phạm trước 12h ngày 05/4/2023; còn 6 cơ sở của xã Đại Bình (trong đó, 04 cơ sở không liên lạc được với chủ nuôi, 02 cơ sở cam kết qua điện thoại, sẽ thực di dời các dây hầu vi phạm trước 12 giờ ngày 5/4/2023 (1ha/1.000 phao), đảm bảo trả lại mặt nước theo quy định. Đối với các hộ nuôi hầu đang chuyển đổi phao xốp sang phao nhựa HDPE đạt chuẩn, Đoàn liên ngành của huyện đề nghị các hộ đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi, phao xốp thay ra đảm bảo xử lý theo đúng quy định; đối với các hộ thiếu phương tiện vận chuyển phao xốp sau khi thay ra, huyện sẽ hỗ trợ phương tiện vận chuyển.

Đoàn liên ngành của huyện đề nghị các hộ nuôi đẩy nhanh tiến độ chuyển đổi phao xốp.

Đoàn liên ngành huyện yêu cầu các hộ nuôi đã thu hoạch hầu nhanh chóng di dời các dây hầu, phao xốp ra khỏi khu vực vi phạm.

Trong những ngày tới, Đoàn liên ngành của huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt các hành vi vi phạm về điều kiện nuôi trồng thủy sản, nuôi biển khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép; hoàn thành việc chuyển đổi vật liệu nuooirtrong hoạt động nuôi trồng thủy sản theo quy chuẩn địa phương (QCĐP 08:2020/QN) theo đúng quy định.

Quốc Nghị