Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện họp đánh giá kết quả thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công quý 1/2024

Ngày 23/3/2024, UBND huyện đã họp để huyện báo cáo kết quả thu, chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công quý I/2024 và triển khai nhiệm vụ giải pháp trọng tâm quý II/2024. Dự cuộc họp có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan. Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, UBND huyện đã chủ động, điều hành linh hoạt triển khai các giải pháp tích cực thực hiện theo kịch bản thu ngân sách trên địa bàn. Tính đến ngày 21/3/2024 tổng thu ngân sách nhà nước đạt 320.796 triệu đồng, trong đó: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 16.703 triệu đồng bằng 148,7% kịch bản thu ngân sách quí I. Trong đó, có 04 khoản thu vượt tiến độ tỉnh giao, huyện giao; có 06 khoản thu vượt kịch bản thu quí I; 08 khoản thu không đạt tiến độ tỉnh giao, huyện giao; 01 khoản thu phát sinh ngoài dự toán. Thực hiện chi ngân sách đến ngày 21/3/2024 là 181.803 triệu đồng, bằng 21% dự toán tỉnh giao, huyện giao; Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 95.043 triệu đồng, đạt 95% dự toán tỉnh giao, 86% dự toán huyện giao; chi thường xuyên đạt 86.760 triệu đồng, đạt 18% dự toán tỉnh, huyện giao. Chi thường xuyên cơ bản đáp ứng được các hoạt động của huyện. Chi đầu tư phát triển đã xác định rõ thứ tự ưu tiên, đảm bảo nguyên tắc tập trung, không phân tán, dàn trải; đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn phục vụ cho các mục tiêu, định hướng phát triển theo kế hoạch. Đảm bảo công tác phân bổ, giải ngân nguồn vốn cho các dự án, công trình theo đúng kế hoạch.

Các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị tham gia ý kiến, đề xuất các giải pháp thu, chi ngân sách và giải ngân vốn đầu tư trong thời gian tới, phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Chủ tịch UBND huyện đề nghị các xã, thị trấn, Phòng KT-HT và Chi cục thuế tập trung rà soát lại các nguồn thu để đảm bảo tỉ lệ các nguồn thu đạt theo kế hoạch đề ra. Đối với các dự án có thu tiền sử dụng đất cần thành lập các tổ công tác của từng dự án để đảm bảo thu tiền sử dụng đất theo đúng quy định. Đối với công tác giao, cho thu mặt đất, mặt nước, Phòng TNMT và phòng NN&PTNT cần tập trung đẩy nhanh tiến độ để đảm bảo việc giao và thu tiền cho thu mặt đất, mặt nước đảm bảo thực hiện đúng tiến độ. Công tác giải ngân vốn cần tập trung vào các nguồn vốn chấm điểm, nguồn vốn mục tiêu. Phòng KTHT cho rà soát lại các điểm kinh doanh nhỏ lẻ trên địa bàn huyện để thu tiền sử dụng đất theo quy định. Ngồn vốn tạm ứng của các dự án các đơn vị tập trung cho thanh toán dứt điểm. Chi cục thuế tham mưu cho huyện thành lập tổ công tác để đảm bảo việc thu thuế trên các lĩnh vực theo đúng quy định.

Quốc Nghị