Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

UBND huyện giao ban công tác XDCB, giải ngân vốn đầu tư quý IV/2023

Ngày 7/12, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì cuộc họp giao ban công tác XDCB, giải ngân vốn đầu tư quý IV, triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới. Dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Phòng Tài chính Kế hoạch, lãnh đạo Ban quản lý Đầu tư xây dựng huyện, các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn đã báo cáo tiến độ xây dựng cơ bản; tiến độ giải ngân vốn đầu tư quý IV/ 2023. Năm 2023 tổng kế hoạch vốn 249.220 triệu đồng. Trong đó vốn nguồn chấm điểm: 156.934 triệu đồng; Vốn chương trình phát triển bền vững KTXH đồng bào thiểu số, kế hoạch: 34.000 triệu đồng; Nguồn cấp quyền sử dụng đất: 14.000triệu đồng; Vốn chương trình NTM tỉnh hỗ trợ: 38.656 triệu đồng…. huyện đã tiến hành phân bổ vốn đạt 100% tổng kế hoạch. Tính đến ngày 6/12/2023, huyện đã giải ngân 218.693 triệu đồng, đạt 87,75% kế hoạch vốn sau điều chỉnh. Trong đó giải ngân nguồn vốn từ ngân sách tỉnh đạt 99,99%; giải ngân nguồn vốn chấm điểm đạt 85,82%; Vốn chương trình phát triển bền vững KTXH đồng bào thiểu số đạt 100%; Nguồn cấp quyền sử dụng đất đạt 91,99%; Các chương trình MTQG đạt 81,49%; Vốn theo NQ 99/2022 đạt 100%; giải ngân nguồn vốn khác đạt 100%. Các cơ quan, đơn vị đang tập trung hoàn thành giải ngân nguồn vốn đầu tư công và quyết toán các công trình đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của tỉnh.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại cuộc họp

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Trần Anh Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát các văn bản, thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Huyện uỷ về triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2023; tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc tại hiện trường; tăng cường giám sát chất lượng các công trình; đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tiến độ thi công, giải ngân phấn đấu đến 31/12/2023 đạt 100% kế hoạch vốn theo chỉ đạo của tỉnh; Tập trung thanh quyết toán các công trình đảm bảo thời gian quy định; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư công.

                                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)